Hoeveel CO2 kost al dat staal van een windmolen eigenlijk?

In discussies over windenergie komt regelmatig de vraag naar voren hoeveel CO2 er wel niet uitgestoten wordt bij de productie van windmolens. Vandaag verwees Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik (CDA) in het radioprogramma Spijkers met Koppen naar de staalproductie die nodig is voor windmolens.  Ze stelde dat we daarom moeten investeren in andere duurzame bronnen zoals zonne-energie.

Er is inderdaad flink wat staal nodig voor een moderne windturbine, dus hoog tijd om eens op een rij te zetten hoeveel CO2 er vrijkomt bij de productie van zo’n windturbine. En hoe die CO2-uitstoot zich verhoudt tot zonnepanelen of een kolencentrale.

In een 3 MW windturbine op land zit ruim 300 ton staal en ijzer. Daarnaast zit er ruim 8 ton aan andere metalen in. Voor de fundering is ook nog eens 900 ton beton nodig. Zie de infographic van het Internationale Energieagentschap IEA hieronder. De cijfers komen uit een rapport over een windpark met Vestas windturbines. Voor andere windturbines zijn de cijfers vergelijkbaar.

windmolen terugverdientijd IEA

Als alle materialen, de bouw en installatie, het onderhoud en de ontmanteling van een windpark van 100 MW (33 windturbines van 3 MW) worden meegenomen (zie het schema hieronder), dan is de totale CO2-uitstoot 50.000 ton. Dat is de totale CO2-uitstoot over een levensduur van 20 jaar.

life cycle stages windturbine

Dat lijkt een flinke hoeveelheid, maar laten we het eens vergelijken met de CO2-uitstoot van stroom uit een kolencentrale. We maken het ons even gemakkelijk en kijken alleen naar de directe CO2-uitstoot door het verbranden van kolen (voor overzicht van volledige analyses van kolenstroom zie hier). Voor elke kilowattuur (kWh) uit een kolencentrale zijn kolen nodig. Dat leidt bij een moderne kolencentrale per kWh tot een CO2-uitstoot van ongeveer 750 gram.

Het windpark van 100 MW uit de hierboven genoemde studie produceert in 20 jaar tijd 7,5 miljard kWh elektriciteit. Bij de productie van dezelfde hoeveelheid elektriciteit stoot een moderne kolencentrale 5.625.000 ton CO2 uit (7,5 miljard kWh x 750 gram/kWh). Hierboven zagen we dat de CO2-uitstoot van het windpark over de hele levensduur 50.000 ton was. De totale CO2-uitstoot van de kolencentrale is dus voor dezelfde hoeveelheid elektriciteitsproductie circa 100 keer zo hoog als uit het windpark.

De CO2-uitstoot van het windpark uit de genoemde studie is over de hele levenscyclus 7 gram per kWh. De directe CO2-uitstoot van een kolencentrale is 750 gram per kWh. Als u liever van de staalindustrie hoort wat de CO2-uitstoot over de levensduur van een windturbine is, kijk dan hier.

Er is een hele tak van wetenschap die zich bezig houdt met het berekenen van de milieubelasting van producten, de zogenaamde levenscyclusanalyse. Daarbij wordt de milieubelasting van elke stap nauwkeurig in kaart gebracht. Hieronder een overzicht dat het IPCC maakte van tientallen studies naar de uitstoot van broeikasgassen over de hele levenscyclus van verschillende elektriciteitsbronnen. De studies die IPCC heeft meegenomen maken zich er niet makkelijk vanaf zoals ik hierboven deed voor de kolencentrale (door alleen de CO2-uitstoot bij het verbranden van de kolen mee te nemen). Voor elke energiebron is nauwgezet het gebruik van alle materialen voor alle stappen meegenomen: vanaf de winning van de ruwe grondstoffen tot en met het opruimen van de installaties aan het einde van hun levensduur.

IPCC lifecycle GHG footprint electricity sources high res.PNG

Het overzicht laat zien dat de uitstoot van broeikasgassen van windenergie een van de laagste is van alle elektriciteitsbronnen. De uitstoot van zonne-energie is iets hoger, maar beide zijn vele malen lager dan van fossiele bronnen zoals kolen of gas (de grafiek laat overigens ook zien dat de CO2-uitstoot van kernenergie ook veel lager is dan van fossiele bronnen).

Er is kortom voor een windturbine weliswaar een flinke hoeveelheid staal nodig, maar dat valt in het niet bij de hoeveelheid brandstof die een fossiele centrale nodig heeft.

Hieronder een vergelijking van de CO2-uitstoot over de hele levensduur per kilowattuur elektriciteit uit windenergie (~10 gram CO2/kWh) en uit kolen (~1000 gram CO2/kWh). Afkomstig uit een samenvattend overzicht van het Amerikaanse onderzoeksinstituut NREL.

LCA comparison windenergie en kolen.PNG

Als u eigenlijk wilde weten wat de kosten van windenergie zijn vergeleken met andere bronnen van duurzame energie, lees dan deze blog.

39 gedachten over “Hoeveel CO2 kost al dat staal van een windmolen eigenlijk?

 1. Beste Jasper,

  Helder en duidelijk. Kan het zijn dat je de bouw en afbraak van de centrale over het hoofd hebt gezien?

  Misschien is dit verhaal over wat je kunt doen met grafieken ook leuk. Het wordt heel vaak gedaan. Ga naar:

  https://www.corbettreport.com/category/articles/videos

  en dan naar: Lies, Damned Lies, and Global Warming Statistics

  Met vriendelijke groeten,

  Lucas Helmer Langelandsterweg 61 9982 BD UIthuizermeeden 06 53319226

  • Beste Lucas, je hebt gelijk. Voor de kolencentrale heb ik voor het gemak even alleen naar de uitstoot door het verbranden van kolen gekeken. Dat is verreweg de grootste post bij een kolencentrale. In het overzicht van IPCC onderaan het artikel is voor kolen wel alles meegenomen.

   • Nu levert een kolencentrale natuurlijk ook heel veel energie. Ik las ergens dat een kolencentrale van 600 MW per jaar 4,2 miljard KWh produceert. als de centrale 60 jaar mee gaat dan is dat 252 miljard kwh. Dat is 33.6 keer zoveel energie als die 33 grote molens in 20 jaar doen.. Maar dat is weer geen enkel vergelijk…

  • Ik zie ook nergens de ‘productie uitstoot’ van de gebruikte materialen, staal(Staal productie geschied met cooks),aluminium (bauxite ovens draaien ook niet op water), koper maar ook de fabricage van polymeren, glas en silicium voor zonnecellen, maar ook niet terug winbare zeer vervuilende materialen als o/a lood en zuren in accu’s. Kernenergie is in mijn ogen het meest CO2 vriendelijk.

   • In dit overzicht is de CO2-uitstoot van alle stappen meegenomen. Dus uiteraard ook van de productie van staal, aluminium, koper en andere metalen. Bij windmolens is de uitstoot bij de staalproductie een van de grootste bronnen.
    Je hebt gelijk dat de CO2-uitstoot van kernenergie ook laag is, zoals je kunt zien in de grafiek met alle energiebronnen.

   • Toch mis ik nog de winning van de delfstoffen en de transport hiervan naar de fabricages in Europa.

   • De winning en bewerking van de delfstoffen is meegenomen in de studie en wordt standaard meegenomen in levenscyclusanalyses. Zie in deze studie pagina 72-75 voor de delfstoffen die zijn meegenomen: https://www.vestas.com/~/media/vestas/about/sustainability/pdfs/lca_v112_study_report_2011.ashx
    Als ik het goed zie is in deze studie transport van de delfstoffen naar de productielocatie niet meegenomen (wel transport van de onderdelen van de productielocatie naar windpark). Over het algemeen geldt dat het energiegebruik/CO2-uitstoot van transport van grondstoffen veel kleiner is dan het energiegebruik voor de productie van de grondstof.

 2. Wel interessant dat uit IPCC grafiek blijkt dat kernenergie meer in de lijn ligt van hernieuwbare energiebronnen dan van fossiele brandstoffen … dus toch eerder deel van de oplossing?

  • De uitstoot van broeikasgassen over de levenscyclus van kernenergie is inderdaad ook laag. Of het onderdeel van de oplossing is hangt ook af hoe we aankijken tegen kernafval.
   Verder zijn nieuwe kerncentrales in Europa erg duur, zo laten de plannen voor de nieuwe Britse kerncentrale in Hinkley Point zien.

   • Wat het kernafval betreft, is er een oplossing: geologische berging.
    Moet je de mogelijke bijdrage van kernenergie niet eerder op wereldschaal bekijken, vooral in de groeilanden als India, China, …, meer dan in Europa dat een andere weg gekozen heeft?

 3. Dit ligt in lijn met de berekeningen die wij hebben gemaakt tussen de CO2-emissie voor aanleg en onderhoud van een weg ten opzichte van de gebruiker van de weg. Ook daar is de emissie van de gebruiker van de weg een factor 100 hoger dan de emissie voor de aanleg van de weg. Belangrijkste factor daarbij is dat de emissie voor aanleg eenmalig is en het gebruik dagelijks.

 4. Kernenergie heeft misschien weinig CO2 uitstoot, de CO2 uitstoot van de bouw en aanvoer van materialen even niet meegenomen, zoals wel bij een windmolen. Maar het afval van een kerncentrale stapelt zich op en blijft ondertussen minimaal vele honderden jaren zo niet duizenden jaren nog radioactief en dus gevaarlijk en ondertussen komt er dus steeds meer en meer van dat levensgevaarlijke afval bij. Een onoplosbaar probleem dus dat de mens heel snel boven het hoofd zal groeien. Afgezien daarvan is kernenergie zelf ook levensgevaarlijk. Dus kernenergie kan nooit een oplossing zijn voor fossiele brandstoffen!

  • In het overzicht van IPCC is de CO2-uitstoot door de bouw van kerncentrales meegenomen. Voor alle energiebronnen is in dit overzicht de uitstoot van broeikasgassen over de hele levenscyclus meegenomen.
   Het probleem van kernafval is in dit overzicht inderdaad niet zichtbaar.

 5. Waarom vergelijken met de slechtste fossiel brandstof, kolen…

  Hoe is het vergelijk met een gasgestookte moderne centrale. Met de hoogst efficientie. Deze heeft wellicht een efficiency van 61 %…
  Dat is ook een optie i.p.v. zonneenergie op grote schaal.

  Daarbij mag je ook alle stroom van een windcentrale niet 1 : 1 rekenen. Het komt op de momenten dat het de wind uitkomt. Het geeft negatieve effecten op de nog steeds noodzakelijke gas/kolencentrales.. Waardoor deze op en af moeten schalen of misschien wel uit en een koude start… Wellicht gaat de efficiency van de kolencentrale wel ernstig omlaag en dan moet deze extra co2 aan de windenergie gereknd worden.. Omdat een betrouwbaar efficient ingezet puur kolen/gas centrale efficienter draait dan een combinatie van wind en fossiel !
  Al die aanpassingen aan het net…. kosten miljarden.. in het hele systeem..

  • Gascentrales staan ook in de grafiek van IPCC onderaan mijn blog. Wereldwijd gemiddeld ligt de uitstoot van broeikasgassen bij elektriciteit uit aardgas in de orde van 500 gram CO2-equivalent per kilowattuur (kWh). Voor een nieuwe gascentrale met een rendement van 59% is de directe CO2-uitstoot 360 gram per kWh (dat is dus zonder de uitstoot van broeikasgassen bij de winning en transport van aardgas, die in de IPCC-grafiek wel meegenomen zijn).
   Ook vergeleken met de nieuwste gascentrales is de CO2-uitstoot van duurzame bronnen als wind- en zonne-energie dus zeer laag.

   • Jasper,

    Ik heb dit weekend een poos gelezen op je blog. Ik was er wel blij mee want het komt heel goed over op mij. Het is voor een leek heel lastig om een mening over alles te krijgen. Ook al probeer je er onbevoordeeld in te staan en je op feiten wilt laten informeren. Ik lees ook wel eens bronnen die niet zo positief zijn over wind en zon en dus is jouw weergave van cijfers en feiten een zeer welkome bron. Is ook belangrijk want het gaat ook een rol spelen voor politieke keuzes.

    Overigens blijf ik van mening dat een land niet voor de muziek moet uitlopen. Je weet dat het veel geld kost. Je krijgt er zelf niet veel voor terug. Je moet het ijzer ook smeden als het heet is. 10 jaar terug toen zonne-energie nog een factor 100 duurder was,…. er maximaal op inzetten was financieel niet verstandig geweest. Maar ook dat staat niet op zichzelf. Als je zoals jezelf schrijft duitsland wel een katalysator-rol heeft gespeeld in de lagere prijs van nu.

    Ontwikkelingen hebben hun benodigde tijd om te ontwikkelen. En dus moet je er op wachten. Maar er alleen op wachten is ook niet altijd de enigste weg. Het is een mix.

    Vooralsnog nopen de lage olie en steenkoolprijzen niet tot overhaaste inzet van hoge kosten om te verduurzamen is mijn mening. Dus groenlinks is niet aan de orde.

 6. Pingback: Betrouwbare stroomvoorziening vraagt geen kerncentrales maar flexibiliteit | Energieblog van Jasper Vis

 7. Beste Jasper,

  Kolen centrales zijn inderdaad een zwarte boel, toch is het economisch financieel meer verantwoord om de rookgassen van kolencentrales gewoon simpel schoon te maken, NOx, SOx, Stof/metalen en CO2 tot 96 % te verwijderen/absorberen en deze waardevolle grondstof CO2 (waarde bij verkoop 130 Euro/Ton) te hergebruiken en b.v. om te zetten naar chemicalien. Inderdaad de kostprijs per MWh electriciteit stijgt dan met ruwweg 12 à 17 %.

  Heeft U wel eens van POX partial oxydation gassification en combustion reactions gehoord.
  Wij hebben deze oude duitse technologie na een revamp terug in gebruik genomen bij de MIDER 2000-ELF-TOTAL olieraffinaderij in LEUNA DUITSLAND in de periode 1998 – 1999, capaciteit 1350 ton/uur crude olie doorzet. Bij POX-reacties wordt CO en H2 geproduceerd zonder CO2 emissies, dus tevens in bedrijf genomen een CO-Conversion naar Methanol produktie plant en H2 gebruikt tevens voor ontzwaveling gasolie ( ruwweg een kostprijs per geproduceerde MWh van 450 Euro.
  In vergelijk met 1 geproduceerde MWh van een schone kolencentrale met 96 % CO2 emissie vermindering dus met NOx, SOx, Stof/metalen en CO2 (DECARB) absorbtie => extra capital cost van ruwweg 150 miljoen euro.
  SHELL GLOBAL SOLUTIONS, YARA, STATOIL en TNO-DELFT bezitten deze technologien, die alleen gemoderniseerd moeten worden, als ze zin hebben om dit uit te werken en als onze overheid hiervoor belangstelling heeft, wat ik zeer betwijfel, levert namelijk geen kiezers op?

  Deze technologien zijn financieel aanzienlijk verantwoorder als Windmolens op zee en alleen om deze redenen ben ik tegen deze Windmolen subsidie/belasting geld verkwisting, die Nederland ieder jaar meer als 10 miljard euro aan subsidie/belasting geld gaan kosten.
  Bovendien over 15 jaar gaan al deze Windmolenparken 100 % zeker failliet, zodra de subsidie ophoudt, dus wie gaat dan al deze troep opknappen op de NOORDZEE, juist ja onze OVERHEID en dus de belasting betaler, Wij, U en IK!

  Ook heb ik niets gelezen over het zeer milieuvervuilende NEODYMIUM en over het zeer komplexe zeer dure onderhoud van Windmolens op Zee in Uw artikelen?

  Ik als kind kan zoals U ziet de was doen, U als DONG Energie Manager kan dat dus duidelijk niet?

  Met respectvolle groeten van een verstandige zeer milieuvriendelijke zeer ervaren gepensioneerde Technicus/Ingenieur met 49 jaar wereldwijde werk en leef ervaring in de Olie & Gas, Petrochemie, Polymeer en Metalurgical Industries – ruim 40 multibillion dollar projecten – 100 plus process units. PS, ik ben zeer trots op mijn milieu, safety, on time and within budget record als “Inbedrijfsname Verantwoordelijk Manager”.
  Ik had al mijn vele projecten “always fully Under Controll”!

  Met respectvolle groet, dhr. Ronald Engels.

  • In Nederland wordt momenteel aan een CO2-opslag project gewerkt bij een van de nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte. Ondanks toezeggingen voor subsidie van zowel Nederland als Europa is het project financieel nog niet rond. Ik denk dat CO2-opslag een rol kan spelen bij het reduceren van onze CO2-uitstoot, maar geloof niet dat het op dit moment een goedkope technologie is die zonder subsidie kan.

   • Overigens de Chinezen zijn reeds bezig met plannen om direct bij Kolenmijnen POx / Fisher Tropsch plants voor chemicalien en energie elektriciteits produktie te gaan bouwen, dit via duitse technologie van Siemens met Katalysatoren van het zwitserse Clariant.

    Dit zijn plants met zero en/of minimale CO2, enzv. emissies.

    Ik ken niet de aktuele status, maar weet dat hier kontrakten voor zijn afgesloten in 2014/15?

    Begrijp niet dat TNO, SHELL zich hier niet mee bezig houden, SHELL kent deze nu duurdere technologien zeer goed. Over 50 jaar zit hier wellicht een nieuwe schone kolentoekomst zonder CO2 emissies, enzv.

 8. Beste Jasper, helaas foutje ? in mijn vorige mail; bedoeld is te zeggen, dat de kostprijs van een geproduceerde MWh electriciteit van windmolens op zee ruwweg 450 euro, inclusief subsidie, enzv is, dit in vergelijk met slechts 68 euro per MWh van een schone kolencentrale met 96 % CO2 terugwinning,
  Met respectvolle groet, Ronald Engels.

  • Stroom uit de eerste nieuwe windparken op in Nederland mag niet meer kosten dan 124 euro per MWh. Dus ik denk niet dat uw sommetje klopt (of er is niemand die het voor die prijs kan, dat zou natuurlijk ook kunnen….).

   • Beste Jasper,

    Als burger betaal ik 220 euro/MWh aan Delta en dhr KAMP Overheid betaald bovendien 170 Euro/MWh subsidie uit onze algemene nederlandse belastingpot, dus dit geeft 220 euro + 170 euro + transportkosten + BTW => 450 euro kosten per MWh voor mij als burger consument. Ik neem aan dat iedere nederlander die hier over na denkt, dit zal begrijpen.

    Deze ruwweg 450 euro geld dus ook voor U als gebruiker – consument.

    Met vriendelijke groet, Ronald Engels.

   • Beste Ronald,
    Van de 220 euro/MWh die u betaalt voor uw elektriciteit is een aanzienlijk deel energiebelasting. De energiebelasting gaat echter niet naar duurzame energie maar in de staatskas. Daardoor kunnen andere belastingen lager zijn: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/milieubelastingen/inhoud/energiebelasting. Duurzame energie wordt in de toekomst volledig betaald uit de Opslag Duurzame Energie die nu al apart op uw rekening staat.

 9. Helaas, mijn vertrouwen in de geheimen van de Staatskas en Dhr. Dijsselbloem is zeer laag, denk dus dat die 450 euro /MWh aardig in de buurt komt van de echte cijfers.
  Denk b.v eens aan de HSL en de FYRA, waar blijf dan je vertrouwen in de kompetentie en rekenkunde van de Overheid?

 10. Overigens hoe denkt men duurzame energie electriciteits opslag te gaan doen?
  In baterijen opslaan => risico explosies en bovendien niet erg milieuvriendelijk?
  Beter is rest waste duurzame elektriciteit van windmolens via POWER to GAS, via water H2O en via electrolyzers, hydrogen te produceren en hydrogen bij te mengen tot 15 vol % in het nederlandse aardgasnet. 1 MW geeft ongeveer 290 Nm3 aan 99,99 vol % zuivere waterstof bij 10 barg druk. EON Duitsland heeft dit sinds december 2014 in gebruik bij Windmolenpark Falkenhagen, tests.
  Dus deze hydrogen kan zo in heel Nederland in ons aardgasnet worden gepompt en bijgemengt tot 15 vol % hydrogen=> veel schonere verbranding van de nederlandse huishoudens bij koken en CV-installaties.

  Met vriendelijke groet, U bent de eerste Nederlander in vele jaren, die mijn mails leest en wil begrijpen, dit ondanks mijn vele jaren energie ervaring wereldwijd.
  U staat zeer zeker met volle motivatie in het leven, bravo!

  • Duurzame zonne-energie in de maanden dat die er is.. kunnen particulieren thuis op gaan slaan in zout-batterijen. In nederland is daar nu een fabriek voor gebouwd/wordt gebouwd die elk jaar gaat opschalen. Die zoutbatterijen zijn simpel en van koolstof en zoutwater gemaakt voor het overgrote deel. Dat geeft geen chemisch afval. Ze zijn ook snel leeg te trekken voor het opladen van de auto. Ze hebben geen toekomst voor mobiel gebruik maar thuis waar ruimte niet the bottleneck is zijn ze veilig en milieuvriendelijk en het allergoedkoopste wat er nu schijn te zijn.

   Maar opslag op grote schaal aan het net is natuurlijk een utopie.

   Ik vraag me af.. Wat doet shell met kolen ? ALs die technieken om kolencentrales met co2 via naverwerking/produkie neutraal te maken voor shell niet zinvol zijn omdat ze niks met kolen doen dan gaan ze er ook niks aan ontwikkelen. Het is geen olie of gas..

 11. Pingback: Windmolens draaien op subsidie, maar zijn toch goedkoop - EnergieBusiness

 12. Pingback: Wat kosten kern en wind? | Energieblog van Jasper Vis

 13. Pingback: EROI een lastig onderwerp -

 14. Beste Jasper,

  Je blog bevat erg leerzame informatie over het belang van windenergie. Heb twee vragen aan je:

  1. Hoe kijk je aan tegen de noodzaak van meer tijdelijke energieopslagcapaciteit, gezien de prognoses over de groei van “curtailment”, als gevolg van de toename van energie uit wind en zon?
  2. Wat vind je van de stelling dat bij 100% energie uit wind en zon, nog 80% van de bestaande “traditionele” centrales stand-by moeten blijven, voor het geval soms de vraag het aanbod van elektriciteit sterk kan overtreffen?

 15. Ik vind dit een nuttige blog voor iedereen die geinteresseerd is in energie en energievoorziening. Erg duidelijk en overzichtelijk. Bedankt voor deze effort.

  • Deze week las ik het volgende boeiende onderzoek: Zwitserland kan met haar pompwaterkrachtcentrales fungeren als de batterij van Europa en Duitsland kan deze energieopslag gebruiken om haar elektriciteitsnet in balans te houden. De netstabiliteit is dan vooral gebaat bij een windrijk regime. De Groningse studente Aagje van Meerwijk verkreeg met dit onderzoek de Rachel Carson Milieuscriptieprijs 2016. Ze schrijft over de opslagmogelijkheden van Zwitserse waterkrachtcentrales voor in Duitsland opgewekte zonne- en windenergie. Deze duurzame bronnen zijn niet altijd beschikbaar, waardoor de leveringszekerheid van elektriciteit tekort kan schieten. Opslag van energie biedt soelaas. Er bestaan diverse oplossingen voor energieopslag, maar tot nu toe is waterkracht de enige rendabele optie. Maar liefst 99 procent van de wereldwijde opslagcapaciteit wordt momenteel geleverd door waterkrachtcentrales. Er zijn momenteel meerdere grote projecten in uitvoering om de capaciteit uit te breiden, zodat Zwitserland de ‘batterij van Europa’ zou kunnen worden. Van Meerwijk keek voor haar scriptie naar de mogelijke wisselwerking tussen deze klimaatgevoelige instroom-patronen en een elektriciteitssysteem waarin veel hernieuwbare energiebronnen opgesteld staan. Van Meerwijk voerde een simulatie van de Duitse elektriciteitssector in 2050 uit met Powerplan, een geavanceerd elektriciteitsplanningsmodel. Hiervoor werkte ze drie scenario’s uit: één gebaseerd op een grote rol voor zonne-energie (‘solar’), één met een grote rol voor windenergie (‘wind’) en een scenario met een rol voor zowel zon als wind (‘mix’). Volgens Van Meerwijk wordt de leveringszekerheid door de instroom niet aangetast, maar heeft het wel een effect op de omvang van de overschotten die kunnen worden opgeslagen, vanwege het potentieel om overschotten op te slaan in de bovenreservoirs van de pompwaterkrachtcentrales. Door het smelten van de gletsjers kan het de komende decennia op sommige plekken lastiger worden om de centrales te benutten voor energieopslag, met name in het ‘solar’ scenario.’ De mogelijkheid voor Zwitserland om als batterij te dienen wordt vooral beperkt door te kleine bovenreservoirs en te weinig overschotten in de winter. Wel kan het systeem intensiever gebruikt worden, door meerdere landen, vooral in het wind-scenario.’

 16. Pingback: 5 fake news verhalen over duurzame energie ontzenuwd | Duurzaam energienieuws, WattisDuurzaam.nl

 17. Beste Jasper, nog even ter aanvulling.

  Een windpark van 100 MW uit de hierboven genoemde studie produceert in 20 jaar tijd geen 7,5 miljard kWh elektriciteit maar: 100 MW * 1800 uur * 20 jaar = 3,6 milard kWh. Dit is een significant verschil. Ps. dit zijn niet door mij mijn cijfers maar komen van het ministerie, een windmolen op land wordt terug gerekend naar vollast uren!

Reacties zijn gesloten.