Welke duurzame energiebron hebben Vermeend en van der Ploeg in hun hoge hoed?

Willem Vermeend en Rick van der Ploeg schreven dit weekend in hun column in de Telegraaf dat alle kolencentrales in Nederland gesloten moeten worden om het Belastingplan te redden. Ze stellen dat duurzame energie de toekomst heeft en de kolencentrales daarom dicht kunnen. Het vreemde is echter dat ze tegelijkertijd zo goed als alle belangrijke duurzame energiebronnen in Nederland afgeschreven hebben.

Op zich kunnen de Nederlandse kolencentrales dicht zonder dat de elektriciteitsvoorziening in gevaar komt, zoals ECN recent liet zien. De stroom uit kolencentrales wordt dan vervangen door stroom uit gascentrales die nu stil staan en door hogere import van elektriciteit. De CO2-uitstoot in Nederland zou daardoor met circa 15 miljoen ton dalen volgens ECN. Tegelijk zou de stroomprijs in Nederland daardoor 0,2 tot 0,4 cent per kilowattuur hoger worden. Of de CO2-uitstoot op Europese schaal ook zou dalen hangt af van het systeem van emissiehandel (ETS) en het zogenaamde ‘waterbedeffect’. Daarover wellicht een andere keer meer, want Vermeend en van der Ploeg wijzen niet naar gascentrales als alternatief, maar naar duurzame energie.

Vermeend en van der Ploeg stellen dat duurzame energie de toekomst is. Ik ben het daarmee eens, maar ik ben wel erg benieuwd welke duurzame energiebronnen zij in gedachten hebben. Want ze hebben er nogal wat afgeschreven. In een column in maart van dit jaar spraken ze zich uit tegen windenergie op land. In de column van deze week spreken ze zich uit tegen windenergie op zee omdat het te duur zou zijn. Door hun voorstel om alle kolencentrales te sluiten, gooien ze bovendien de mogelijkheid om biomassa mee te stoken overboord. En dan blijven er in Nederland eerlijk gezegd niet zoveel opties over met substantieel potentieel voor de periode tot 2030. Laat staan voldoende opties om de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 te halen.

Laat we eens kijken naar de plannen uit het Energieakkoord om die doelstelling te halen. Alle in Nederland beschikbare duurzame energiebronnen zullen de komende jaren sterk groeien volgens de afspraken: windenergie op land met een factor 4 in de periode 2013-2023, windenergie op zee met een factor 20, zonne-energie met een factor 8 in periode 2013-2020, aardwarmte en warmte/koude-opslag met een factor 6 en de bijstook van biomassa in kolencentrales met een factor 3. Zie de onderstaande tabel uit een publicatie van PBL

 

toename duurzame energie volgens het energieakkoord 2020 2023

Als we in deze tabel windenergie op land, windenergie op zee en de bijstook van biomassa wegstrepen zoals Vermeend en van der Ploeg voorstellen, dan blijft er zowel in 2020 als in 2023 maar 9% duurzame energie over. Ver verwijderd van de doelstelling van 14% en 16%.

Nu zult u wellicht zeggen: dan doen we toch gewoon een beetje meer van een andere duurzame energiebron? De mogelijkheden daarvoor zijn echter zeer beperkt. Zoals we hierboven al zagen wordt al uitgegaan van een hoge groei van alle in Nederland beschikbare duurzame bronnen. Het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) heeft recent in de genoemde notitie over windenergie uiteengezet dat er op korte termijn (tot 2023) in feite geen alternatief is voor de bijdrage van windenergie aan duurzame energie in Nederland: ‘Van de overige opties voor hernieuwbare energie is er op korte termijn geen extra potentieel zonder hoge extra kosten.’

Voorlopig hou ik maar even vast aan de bekende bronnen van duurzame energie en is het goed nog even naar de argumenten van Vermeend en van der Ploeg te kijken. Ze zien geen toekomst in windenergie omdat het te duur zou zijn. Zijn andere duurzame energiebronnen dan goedkoper?

ECN zet elk jaar de kostprijs van de duurzame energiebronnen in Nederland op een rij voor het ministerie van economische zaken. De onderstaande grafiek is gebaseerd op het concept-advies voor 2016.

kosten top-4  duurzame elektriciteitsproductie NL 2015-16 ECN beter leesbaar

We zien dat windenergie op land in Nederland de goedkoopste vorm van duurzame stroomproductie is. Volgens ECN is de kostprijs daarvan 7 tot 9 cent per kWh. De kostprijs van grootschalige zonne-energieprojecten ligt op 13,7 cent per kWh.

De stroom uit de eerste nieuwe windparken op zee onder het Energieakkoord (in het gebied ‘Borssele’ voor de Zeeuwse kust) mag per kWh maximaal 12,4 cent kosten. Daar komen de kosten nog bij van het netwerk op zee dat TenneT aanlegt (ca. 1,5 ct per kWh). Zonne-energie is op dit moment in Nederland dus nagenoeg even duur als windenergie op zee. De kosten van zonne-energie dalen snel, maar dat is voor windenergie op zee ook het geval. De kosten moeten in de periode van het Energieakkoord met 40% dalen, anders komen de windparken op zee er niet.

Als Vermeend en van der Ploeg windenergie op land uitsluiten vanwege gebrek aan draagvlak, bijstook van biomassa onmogelijk maken door het sluiten van alle kolencentrales en windenergie op zee omdat het te duur zou zijn, dan sluiten ze zonne-energie ook uit omdat het even duur is als windenergie op zee. Het wordt dan volstrekt onmogelijk om de duurzame energiedoelen voor 2020 en 2023 te halen. Paradoxaal genoeg sluiten ze de weg naar een duurzame elektriciteitsvoorziening in Nederland af terwijl ze juist zeggen dat duurzame energie de toekomst is.

Tenzij Vermeend en van der Ploeg een onbekende maar betaalbare duurzame energiebron in hun hoge hoed hebben zitten natuurlijk. Eentje die PBL en ECN nog niet kennen. Dat zou groot nieuws zijn. Ik ga hun columns de komende tijd extra in de gaten houden, misschien lichten ze wel een tipje van de sluier.

Tot die tijd lijkt het me verstandig om vast te houden aan de inzet van een mix van de belangrijkste duurzame energiebronnen die we beschikbaar hebben, inclusief windenergie en biomassa.

Advertenties

2 thoughts on “Welke duurzame energiebron hebben Vermeend en van der Ploeg in hun hoge hoed?

  1. Pingback: Hoeveel CO2 kost al dat staal van een windmolen eigenlijk? | Energieblog van Jasper Vis

  2. Heel verhelderende blog. Hij verdient inmiddels een update. De kostprijs van windenergie uit het tweede park bij Borssele is 5,45 cent per kilowattuur (2016).

Reacties zijn gesloten.