Jasper Vis

Ik hou me al meer dan 15 jaar bezig met energie (als u wilt weten waar, zie linkedin). Vanaf 1 juni 2019 werk ik bij TenneT. Ik schrijf deze blog op persoonlijke titel.

8 gedachten over “Jasper Vis

 1. Beste Jasper Vis,
  Ik heb vragen over de kosten van wind op zee, en Twitter is daarvoor niet een geschikt medium. Dan probeer ik dit contact maar.
  Ik ben aan het rekenen aan de kosten van wind op zee, volgens de laatste plannen van minister Kamp: 5 windparken van ieder 700 MW.
  Minister Kamp geeft aan dat deze parken hem 18 miljard gaan kosten, maar een onderbouwing ontbreekt. Op het internet worden aanzienlijk grotere bedragen genoemd, eveneens zonder deugdelijke onderbouwing. Mijn vraag aan u is of deze inschatting geloofwaardig is.

  En dan nog een tweede vraag. In het Zandvoorts dagblad las ik dat er nogal verzet is tegen de 1400 MW aan windmolens in het zicht vanaf het strand. Men heeft aan Kamp gevraagd of hij ze niet op 60 km van de kust kan plaatsen in plaats van 20. Kamp vind dat alleen aanvaardbaar als het geen extra kosten met zich meebrengt (grotere afstand, dieper water). Daarop heeft Eneco gezegd dat verder op zee hogere opbrengst te verwachten is (betere wind), zodat men die extra kosten voor zijn rekening wil nemen.
  En weer is mijn vraag: vindt u dit geloofwaardig? En kunt u de extra kosten inschatten?

  Ik hoop dat u mij een onderbouwd antwoord kunt geven.
  De materie is wel interessant.
  Mijn e-mail adres is theo.xls@hetnet.nl

  Met groet,
  Theo Haffmans

  • Dag Jasper,

   Naar aanleiding van je laatste artikel “Stopt Denemarken met windenergie?” het volgende.
   Die € 0,1031 per kWh die je in je artikel noemt als prijs voor de laatste tender, verdient toelichting. Want ik heb altijd begrepen dat windenergie tegen een prijs kan worden geleverd die concurrerend is met die van grijze stroom. Die ligt op dit moment op minder dan de helft van die 10 cent. waartegen dat windpark. Het lijkt me goed te voorkomen dat je zelf de verkeerde beelden rond hernieuwbare energie neerzet.

   Van je blogs wordt ik overigens altijd blij. Met harde cijfers en deskundig weet je zo maar wat geroep tegen hernieuwbare energie te pareren.

   Met vriendelijke groet,
   Henk Roosink

 2. Beste Jasper Vis,

  Ik heb wat vragen met betrekking wat Dong Energy in Vlissingen gaat doen. Ik kon echter geen goede contactgegevens van uw vinden, dus doe het even via deze manier.
  Heeft u misschien een emailadres voor mij en zou u mij eventueel daarmee willen helpen?

  Met vriendelijke groet,
  Anouk Klapwijk

 3. Geachte heer Vis,

  In het artikel op pagina: https://jaspervis.wordpress.com/2018/07/19/komt-de-elektriciteit-voor-warmtepompen-en-elektrische-autos-uit-kolencentrales/
  stelt u het volgende:
  Als we kijken naar het vervangen van aardgas in huis door elektriciteit (bijvoorbeeld met warmtepompen) of vervangen van olie door elektriciteit (elektrische auto’s), dan is het onzin om te stellen dat de elektriciteit volledig uit kolen komt. Op dit moment komt het grootste deel van onze elektriciteit niet uit kolen, maar uit aardgas.

  U gaat mijns inziens voorbij aan het feit dat, door een hogere elektriciteitsvraag door warmtepompen en elektrische auto’s, bestaande energiecentrales later kunnen worden gesloten. Het ligt voor de hand om, indien dit mogelijk is, als eerste de zeer vervuilende kolencentrales te sluiten. Door een hogere vraag naar elektriciteit wordt dit moment onvermijdelijk uitgesteld.
  Daarom is het mijns inziens wel degelijk legitiem om te stellen dat elektrische auto’s op ‘kolenstroom’ rijden, zolang er nog kolencentrales in bedrijf zijn. Het betreft hier immers een toepassing waar voorheen nog geen vraag naar was.

  Graag verneem ik van u of in uw ogen deze redenatie onjuist is en zo ja, waar deze niet klopt.

Reacties zijn gesloten.