Kamervragen over winning van neodymium en windmolens

Goed om te zien dat er in de Tweede Kamer aandacht is voor de milieugevolgen van grondstofwinning voor energieproductie. De kamervragen over het gebruik van IJzer (Fe) in windmolens zijn vorige week beantwoord (pdf). Nu zijn er vragen  vragen (pdf) gesteld over het gebruik van Neodymium (Nd) in windmolens.

Elke week 1 element van het periodiek systeem?

Als we elke week 1 element van periodiek systeem doen, zijn we 2 jaar zoet met milieu-analyse. Van alleen windmolens. Misschien is het wel efficiënter om in één keer een goede milieu-analyse te doen. Van alle energiebronnen.

Neodymium

Neodymium is een element dat bij de zogenaamde ‘zeldzame aardmetalen’ hoort. De winning en productie van zeldzame aardmetalen is wereldwijd beperkt en vooral geconcentreerd in China. Tegelijk zijn deze metalen voor sommige toepassingen essentieel is. De VS ontwikkelde daarom  in 2010 een strategie voor kritische metalen.

Toepassingen van neodymium

Volgens de geologische dienst van de VS (USGS) wordt neodymium gebruikt in onder andere batterijen, keramische materialen, kunstmest, glas, lampen. lasers, magneten en medische toepassingen. Met neodymium kunnen zeer sterke permanente magneten gemaakt worden die in sommige typen windmolens en elektrische auto’s  worden toegepast, maar bijvoorbeeld ook in de harde schijf van computers.

veelvoorkomende toepassingen van neodymium volgens USGS

Schone energietechnieken in 2010 verantwoordelijk voor 11% van het neodymium-gebruik

Volgens de genoemde strategie van het Amerikaans energieministerie DoE werd in 2010 wereldwijd 11% van Neodymium gebruikt in schone energie techniek (elektrische en hybride auto’s, windmolens en elektrische fietsen). De overige 89% werd dus gebruikt in andere toepassingen.

demand rare earths aardmetalen 2010

Winning van zeldzame aardmetalen

De zeldzame aardmetalen worden gewonnen uit mineralen die een groot aantal verschillende elementen bevatten. Er is dus geen sprake van winning van neodymium maar van een erts dat een groot aantal verschillende elementen bevat. Die verschillende elementen moeten er vervolgens uit gescheiden worden.

zeldzame aardmetalen in mineralen

De winning van zeldzame aardmetalen gebeurt vooral in China. Daarnaast ook in o.a. Australië en Maleisië. Volgens USGS worden er sinds 2012 ook weer zeldzame aardmetalen gewonnen in de VS.

rare earths aardmetalen mijnbouw in de wereld

Zorgen over winning van grondstoffen voor energieproductie

Alle energiebronnen hebben gevolgen voor het milieu. De gevolgen van het gebruiken van duurzame energiebronnen als zon, wind en aardwarmte zijn veel kleiner dan van fossiele bronnen als kolen en olie. Dat wil niet zeggen dat duurzame bronnen kunnen volstaan met de opmerking: ‘wij zijn schoner’. Elke gebruiker van grondstoffen draagt medeverantwoordelijkheid voor winning, productie, gebruik en afvalverwerking van die grondstoffen.

Advertenties

2 thoughts on “Kamervragen over winning van neodymium en windmolens

 1. Mooie samenvatting, en inderdaad leuk voer voor een hele serie!

  Vragen die René kan stellen als hij bij de C aankomt:
  – is het de minster bekend dat bij de winning van C wereldwijd jaarlijks duizenden doden vallen
  – is het de minster bekend dat lange ketens van C enorme milieurampen veroorzaken bij ongelukken op zee
  – is het de minster bekend dat bij de winning van C ook grote hoeveelheden S gewonnen die pas bij verbranding van C vrijkomen?
  – is het de minister bekend dat er bij de winning van C ook U gewonnen wordt, dat door de verbranding van C in verhoogde concentraties in de afvalresten overblijft?
  – is het de minster bekend dat bij de verbranding van C een oxide ontstaat dat voor 99% zeker de temperatuur op aarde verhoogt en zeeën verzuurt?

 2. Beste Jasper Vis, dank voor een helder overzicht.

  Het is wel een béétje vreemd dat men niet eerder vragen stelde over de milieueffecten en beschikbaarheid van neodymium voor andere doeleinden – zoals harddisks en elektromotoren in huishoudelijke apparatuur – totdat de toepassing in windturbines aan de orde kwam.

  Installaties zoals industriële motoren en de turbines, wisselspanings-generatoren en dynamo’s in conventionele elektriciteitscentrales bevatten even zo goed permanente magneten. Er wordt dus nét zo goed neodymium gebruikt bij conventionele elektriciteitsopwekking.

  Grotere installaties zoals windturbines en generatoren in centrales hebben het voordeel dat materialen zoals koper en ook magneten met bijv. neodymium praktisch 100% recycled kunnen gaan worden. Het is lonend omdat de componenten en de materialen vaak meteen heringezet kunnen worden, i.t.t. het huishoudelijk afval.

  Hier een presentatie over recycling van neodymium in de industrie:

  kuleuven.rare3.eu/downloadpage.php?id=14

Reacties zijn gesloten.