De Volkskrant sloeg de plank mis over kosten energietransitie

Volkskrant over Wiebes en kosten energietransitie

Het artikel over de kosten van de energietransitie in de Volkskrant van zaterdag 16 december sloeg de plank mis. In de kop en inleiding van het artikel staat dat de economische groei van Nederland de komende dertig jaar volgens Minister Wiebes ‘opgaat’ aan de kosten van de energietransitie. Dat heeft hij niet gezegd. Zoals verderop in het artikel correct staat, schat Wiebes de jaarlijkse kosten van de energietransitie op 1 tot 3 procent van het bruto binnenlands product (BBP). De minister stelde in het Kamerdebat ook dat dat overeenkomt met de economische groei van dit jaar. De krant zag echter over het hoofd dat kosten voor de energietransitie ook deel uitmaken van de economie en dat economische groei exponentieel is. Als de economie jaarlijks met 2% groeit, dan stijgt het BBP van 703 miljard euro in 2017 naar 1273 miljard in 2047. De omvang van de economie groeit dan in 30 jaar met 570 miljard euro. Als de jaarlijkse kosten van de energietransitie 2% van het BBP zijn, dan komt dat overeen met 14 miljard in 2017 en 25 mijlard in 2047. De kosten van de energietransitie zijn dan dus maar een klein deel van de totale economische groei over dertig jaar.

De Volkskrant liet weten helaas geen plaats te hebben voor de bovenstaande reactie op het artikel. Daarom maar hier op mijn blog geplaatst.  Dat geeft de mogelijkheid er wat linkjes in te zetten en hieronder wat extra informatie op te nemen.

De grafiek hieronder illustreert de groei van het Bruto Binnenlands Product (BBP) vanaf 2017 bij een jaarlijkse groei van 2% en de jaarlijkse kosten van de energietransitie als die gelijk zijn aan 2% van het BBP. De jaarlijkse kosten van de energietransitie groeien mee met de omvang van het BBP. Het BBP zelf groeit echter veel harder door het exponentiele karakter van economische groei.

Groei BBP en kosten energietransitie

Hieronder de letterlijke tekst die minister Wiebes uitsprak tijdens het debat met de Tweede Kamer (afkomstig uit de onvolprezen verslagen van de plenaire vergaderingen in de Kamer)

Stenogram Wiebes over kosten energietransitie.PNG

De schatting dat de kosten van de energietransitie overeenkomen 1% tot 3% van het BBP komt uit dit rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het onderstaande fragment uit het rapport geeft daarop een toelichting.

PBL over kosten energietransitie 2050 NL

Belangrijk om daarbij op te merken dat PBL in het rapport alleen de directe kosten van de klimaatmaatregelen vanuit nationaal perspectief heeft meegenomen (in lijn met de zogenaamde ‘milieukostenmethodiek’). De kosten omvatten geen bredere kosten zoals impact op energievoorzieningszekerheid, luchtverontreinigende emissies, biodiversiteit, voedselvoorzieningszekerheid, en indirecte effecten. In het rapport gaat het alleen om de kosten van maatregelen om klimaatverandering te beperken. De klimaatschade die daardoor vermeden wordt, is in het rapport (in lijn met de methodiek) niet meegenomen.

Advertenties