Belooft EenVandaag luchtkastelen?

EenVandaag had vandaag een item over windenergie naar aanleiding van het nieuwe windpark in de Wieringermeer. Dat windpark kreeg deze week groen licht van de Raad van State en wordt een van de grootste windparken van Nederland met een vermogen van 300 tot 400 MW. Dat lijkt me een goede aanleiding voor een item over windenergie. Dat daarin omwonenden aan het woord komen die zich tot de Raad van State verzet hebben tegen het windpark lijkt me ook logisch.

EenVandaag gaat in het item ook in op nut en noodzaak van windenergie en andere energiebronnen. En slaat daarbij de plank nogal mis. Laten we een aantal uitspraken uit de uitzending eens nader bekijken.

Voice-over: “Want hoeveel windmolens je ook bouwt, je zult nooit voldoende elektriciteit opwekken om de 14% duurzame energie te halen die het Energieakkoord beoogd.”

EenVandaag doet alsof er in het Energieakkoord alleen op windenergie wordt ingezet. Het tegendeel is waar. Alle in Nederland beschikbare duurzame energiebronnen zullen de komende jaren sterk groeien volgens de afspraken in het Energieakkoord: zoals zonne-energie (x8 in periode 2013-2020), aardwarmte en warmte/koude-opslag (x6) en de bijstook van biomassa (x3). Zie de onderstaande tabel uit een publicatie van het Planbureau voor de Leefomgeving.

toename duurzame energie volgens het energieakkoord 2020 2023

Dat de doelstelling van 14% duurzame energie in 2020 niet met alleen windmolens gehaald zal worden is dan ook een waarheid als een koe. Niemand heeft ook beweert dat dat het plan zou zijn.

Jeroen Hetzler (‘Groene Rekenkamer’): “Windmolens gaan 10 tot 15 jaar mee, op land soms langer. Op zee is de slijtage dermate groot dat ze eigenlijk na 12 jaar al niks meer doen.”

Windturbines worden tegenwoordig gecertificeerd voor een levensduur van 25 jaar. De windturbines van het eerste windpark op zee ter wereld bij Vindeby in Denemarken hebben inmiddels 25 jaar elektriciteit geproduceerd.

In het item ligt de nadruk op de subsidie die windmolens krijgen. In dat verband is het de moeite waard om te melden dat een eigenaar van een windpark alleen subsidie krijgt als de windmolens stroom produceren. Als de windmolens het niet meer zouden doen, dan krijgt de eigenaar dus ook geen subsidie.

Voice-over: “8 miljard euro is de jaarlijkse subsidie die het Rijk beschikbaar stelt voor de bouw van windmolens”

Er wordt geen subsidie gegeven voor de bouw van windmolens, maar voor de duurzame energie die windmolens produceren. Voor windenergie op land kan SDE+ subsidie aangevraagd worden. Daarbij concurreert windenergie op land met andere vormen van duurzame energie. De projecten die tegen de laagste kosten duurzame energie leveren krijgen subsidie toegekend. Als een andere technologie goedkoper is, dan zou windenergie op land geen subsidie krijgen.

In 2016 is het totale budget voor de SDE+ tender eenmalig 8 miljard euro voor alle vormen van duurzame energie. Dat is geen jaarlijkse subsidie, maar het maximale bedrag dat over de looptijd van de projecten (voor wind- en zonne-energie 15 jaar) wordt uitbetaald.

Voice-over: “De harde feiten zijn dat zonnepanelen voorlopig te weinig rendement opleveren en windenergie simpelweg geen toekomst heeft”

Wat betreft zonnepanelen is de vraag welk rendement er bedoeld wordt. Als het gaat om de energieopbrengst: in Duitsland leverde zonnepanelen in 2015 met 37 miljard kWh meer elektriciteit dan gascentrales (30 miljard kWh). Als het gaat om het financiële rendement: in Dubai leverde een tender afgelopen maand een groot zonne-energie project op tegen een prijs van 2,6 eurocent per kWh. Tegen die prijs kan vrijwel geen andere energiebron stroom produceren. Natuurlijk is er in Dubai aanzienlijk meer zonlicht dan hier in Nederland en is de kostprijs van zonne-energie daardoor hier hoger (12,8 ct/kWh volgens ECN). Het laat wel zien hoe spectaculair de kosten van zonne-energie zijn gedaald en dat er met het rendement van zonnepanelen weinig mis is. Zonne-energie is de afgelopen jaren wereldwijd dan ook jaarlijks met dubbele cijfers gegroeid.

Ook het vermogen van windenergie is afgelopen jaren wereldwijd sterk gegroeid, zie de grafiek hieronder van GWEC. De stelling dat windenergie geen toekomst heeft roept de vraag op waarom nogal verschillende landen als China, de VS, Duitsland en Brazilië (om er maar een paar ten noemen) op grote schaal investeren in windenergie. Kennelijk zien zij wel een toekomst voor windenergie.

windenergie vermogen wereldwijd tm 2015

In Nederland is windenergie op land de goedkoopste bron van duurzame elektriciteit volgens het overzicht dat ECN jaarlijks maakt, zie de grafiek hieronder.

Duurzame elektriciteitsopties NL 2016 eindadvies

Afgelopen maand werd het Interdepartementale Beleidsonderzoek (IBO) naar de kostenefficiëntie van CO2-reductiemaatregelen gepubliceerd.  Hierin wordt voor CO2-reductie in Nederland naar alle mogelijk opties gekeken. Daarbij blijkt windenergie op land in Nederland een van de goedkoopste opties voor CO2-reductie is (de kostenberekening in het IBO is inclusief de systeemkosten voor balancering en op- en afschakelen van centrales).

Voice-over: “Volgens de Groene Rekenkamer moet Nederland direct investeren in alternatieven die wel perspectief bieden.” Jeroen Hetzler (‘Groene Rekenkamer’): “Een goed alternatief is het bouwen van thoriumcentrales.”

Op de website van EenVandaag zegt Jeroen Hetzler: “Het zou veel beter, veel efficiënter en veel goedkoper zijn te investeren in een thoriumcentrale. Een dergelijke centrale zorgt er voor dat energie altijd voorradig is. Als we afhankelijk zijn van alleen maar wind- en zonne-energie is het maar de vraag of mijn toiletlampje het doet op elk gewenst moment.”

Dit is wat mij betreft de meest opmerkelijke uitspraak in de uitzending. Nederland zou direct moeten investeren in de bouw van thoriumcentrales. De techniek van thoriumcentrales met gesmolten zout is echter nog in ontwikkeling en we kunnen op dit moment helemaal geen thoriumcentrales bouwen. Er is eerst nog veel onderzoek nodig. Volgens pleitbezorger van thoriumcentrales prof. Kloosterman van de TU Delft zijn er nog technologische hordes te nemen en kan het nog wel enkele decennia duren voor er een werkende thoriumreactor bestaat. Over de kosten van een dergelijke reactor is voor zover ik weet nog weinig bekend.

Als we moeten wachten op een thoriumcentrale, dan blijft het licht op het toilet naar verwachting dus nog enige decennia uit.

 

 

Advertenties

8 thoughts on “Belooft EenVandaag luchtkastelen?

 1. Ik vond het een ‘goede’ reportage.. Goed voor de kijkers om eens uit die idealistische droom geschud te worden.. Deze week was er een reportage op nieuwsuur over de gascentrale in groningen die omgebouwd zou worden naar ammoniak-centrale.. Allemaal zonder berekeningen en feiten.. ZO gaat het altijd als het over duurzame energie gaat.

  Je kunt op elk uitspraak van iedereen reageren alsof het onzin is als je er belang bij hebt..

  Jasper, jouw laatste zin is ook totaal niet waar. Als we zouden wachten op energie van een thoriumcentrale zou het licht van het toilet het gewoon prima blijven doen op kolenstroom. En dat zou tegen minimale kosten zijn ook nog. Want kolenstroom is de goedkoopste vorm van energie,

  Zon en windenergie is het duurste. ALs je het hele plaatje bij elkaar optelt van al die inourante onvoorspelbare stromen waar nog allerlei nog ineffiitneter aangekoppelde vormen van opslag en noodzakelijke aanpassingen aan het stroomnet bij optelt. En al die investeringen in aansluitingen die de regering op zich neemt en ga maar door.. We weten niet eens waar we in belanden !!

  Dus wachten is een zeer aantrekkelijke optie. Je kunt beter die bouw EN sloop van windmolens overslaan vanuit dat oogpunt. Gewoon lekker door cruisen. En veel van die centen wereldwijd uitzetten in een wedstrijd wie het eerst voor openbaar gebruik veilige thoriumcentrales ontwikkeld. Dan zou het geld goed besteed zijn.

  Maar het moet dan wel een zekere optie zijn die thoriumcentrales.. Ik heb die turkenburg of hoe heet hij eens horen zeggen dat thorium nog wel behoorlijke vraagtekens op zijn hoofd heeft.. Dus dat weet ik ook niet.

 2. Rechtse omroepen, dat zijn de meeste, hebben een reputatie om vooral tegenstanders van duurzaam een podium te geven. Dat is niet logisch, maar fossiele propaganda. Juist in de Wieringermeer hebben ze de afgelopen 8 jaar vele debatten gevoerd, met burgers, bestuurders en boeren, waar ze hun windmolens wilden bouwen. En ook gedragen keuzes gemaakt. De boeren wilden meer MW, bestuurders wilden minder palen, en burges een mooier landschap.
  Die debatten leiden tot een keus voor een nieuw windpark ontwerp. De windmolens verhuizen van overal in de polder naar de rand van de polder Wieringermeer.
  Maar achteraf warten ze zo tevreden met dit resultaat, dat de boeren, toch nog een extra windpark werd gegund, midden in de polder. Er is veel draagvlak in de gemeenschap Wieringermeer voor windmolens, omdat velen iemand kennen met een eigen windmolen op zijn grond. Voor velen in de Wieringermeer is een boer met windmolens niet veel anders dan een boer met bieten op zijn land. De bezoekers van de diverse wind weekenden hebben dat
  zelf kunnen vaststellen
  Onder de burgers is draagvlak voor al die windmolens.

  Toch is het de georganiseerde tegenstanders gelukt een paar mensen te verenigen die nu “de tegenstanders” zijn. Bij de Eenvandaag redactie hoeven die maar een beetje lawaai te maken, en ze krijgen een podium, als “duurzaam” maar schade toegebracht kan worden.

  De Wieringermeer is een gemeenschap met ervaring met windenergie, en een verleden met overstroming. Veel mensen begrijpen waarom het polderhuis een hoog gelegen begane grond heeft, waar je met een trap naar toe moet. En dat weer nodig kan zijn als de zeespiegelstijging door zet.
  Elders hebben mensen geen ervaring met windenergie, daarom zal het windenergie bedrijfsleven hun windmolens echt veel relevanter moeten maken voor veel meer burgers, door ze als deel-windpark te verkopen aan heel veel burgers.
  Dus de miljarden subsidie een beetje delen met vele burgers. Er zit genoeg winst in wind om dat te doen.
  Burgers die de kans krijgen ook trotse deel-windpark eigenaar te zijn, zijn veel beter bestand tegen de leugens van fossiele media.

 3. Misschien kunnen we het een doen en het ander niet laten!! De tijd van wachten is al heel lang voorbij. En Nederland doet het niet goed op milieu gebied. Semieten echt aan de bak als we d doelstellingen uit het verdrag van Parijs willen halen.

 4. Wellicht ben ik verkeerd geinformeerd, maar bij mijn beste weten is de eerste Thorium centrale in 1953 in bedrijf gesteld, bij mijn beste weten zonder grote problemen. De amerikanen waren niet geinteresseerd om Thorium Centrales verder te ontwikkelen, aangezien hierbij geen plutonium vrijkomt voor het produceren van atoombommen. Kijk op Google naar alle informatie over Thorium centrales, wellicht veel interesanter als iedereen denkt? Ingenieurs kunnen alles oplossen, dus zeker onze simpele milieu en energie problemen.

 5. Ach, rechtse omroepen, linkse omroepen, ik denk dat er een tijd lang ook veel ruimte is geweest om allerlei onzin te verkopen over de fantastische mogelijkheden van duurzame energie. Hier zijn erg veel valse claims gemaakt waardoor mensen soms terecht twijfelen. De waarheid ligt denk ik in het midden. Windenergie heeft een goed rendement als je het puur bekijkt in euro’s per KWh. Punt is wel dat het dermate onvoorspelbaar is dat je de vrijkomende energie niet altijd nuttig kan gebruiken. Wat is dan het werkelijke rendement? Om dit probleem op te lossen zal het elektriciteitsnet zelf intelligenter moeten worden. Pas als het elektriciteitsnet goed om kan gaan met wisselend vraag en aanbod kan men echt de vruchten plukken van alle duurzame bronnen. Het zal dus uiteindelijk een mix worden van allerlei bronnen, deels onvoorspelbaar met een goed rendement, deels snel op/af te schakelen opslag en/of productie. Wellicht een Thoriumcentrale?

 6. Burgers die de kans krijgen om ook trotse deel-windpark eigenaar te zijn, betalen hun aandeel zel f extra via de z.g; milieu energie heffing. Maar ergen de rest van Nederland wordt gedwongen om hier aan mee te betalen! En zijn die windmolens echt wel zo milieu vriendelijk, ik heb mijn twijfel.

Reacties zijn gesloten.