Wordt komende 7 jaar meer zon&wind capaciteit gerealiseerd dan fossiel in periode 2000-2023?

BNR radio vroeg mij de volgende uitspraak te checken: “De komende zeven jaar zal in Nederland meer zon- en windcapaciteit worden gerealiseerd dan in de gehele periode van 2000 tot 2023 aan fossiele capaciteit.” De uitspraak komt uit een interessant artikel van Maarten van der Kloot Meijburg en Ruut Schalij op FTM over de ‘onstuitbare opmars van zonne-energie’. Hieronder de onderbouwing bij de factcheck op de radio die hier terug te luisteren is.

Veel fossiele capaciteit bijgebouwd tussen 2000 en 2015

Laten we eerst eens kijken hoeveel fossiele capaciteit voor elektriciteitsproductie er naar verwachting gebouwd wordt in de periode 2000-2023. Netbeheerder TenneT publiceert elk jaar een rapport over de leveringszekerheid van de elektriciteitsvoorziening. In dat rapport staat een mooi overzicht van de leeftijd van de Nederlandse elektriciteitscentrales op 1 januari 2015, zie hieronder. Als we het vermogen jonger dan 15 jaar optellen, dan zien we dat er tussen 2000 en 2015 in het totaal ca.13.300 MW fossiel vermogen (gas en kolen) bijgebouwd is.

leeftijdsopbouw elektriciteitsproductie NL op 1-1-2015

Komende jaren nauwelijkse nieuwe fossiele capaciteit

Er is op dit moment een forse overcapaciteit voor fossiele centrales in Nederland. Er zal daarom de komende jaren weinig vermogen bijgebouwd worden. Volgens het TenneT rapport zijn er in de periode tot 2022 zijn enkele nieuwbouwplannen bevestigd met een vermogen van  300 MW (excl. afval). Daarmee schatten we het nieuwe fossiele vermogen in de periode 2015-2022 op 13.600 MW.

Windenergie op land

De andere helft van het antwoord is de nieuwe zon- en windvermogen dat de komende zeven jaar gebouwd gaat worden. We beginnen met het makkelijkste deel, namelijk windenergie. Daarvoor zijn namelijk in het Energieakkoord concrete afspraken gemaakt over de doelstelling voor 2020/23. In 2020 moet er 6000 MW windenergie op land staan, terwijl er in 2015 volgens het CBS ruim 3000 MW stond. Dat betekent dat er de komende jaren 3000 MW windenergie op land bij komt.

Windenergie op zee

In het Energieakkoord is afgesproken dat er in 2023 een totaalvermogen van 4450 MW windenergie op zee zal staan. In 2015 stond er volgens het CBS nog maar 357 MW. Dat betekent dat er tot 2023 een vermogen van 4100 MW bijgeplaatst zal worden. De eerste stap is het windpark Gemini ten noorden van de Waddeneilanden dat naar verwachting dit jaar opgeleverd zal worden. De plannen voor de parken daarna zijn al uitgewerkt inclusief een compleet nieuw wettelijk kader.

Zonne-energie

Het inschatten van de hoeveelheid zonne-energie die er bij zal komen is lastiger. Er is geen officiële doelstelling en het is lastig te voorspellen waar en wanneer zonneprojecten gerealiseerd gaan worden (en het zijn er heel veel…). Sterker nog, er zijn zelfs nog geen CBS-cijfers voor het opgesteld vermogen aan zonnepanelen in 2015. Volgens het zogenaamde PIR-register stond er eind 2015 een totaal vermogen van 1322 MW. Niet alle zonne-energiesysteem staan echter in het PIR-register. Ik gebruik  daarom de schatting van de onvolprezen Peter Segaar die zijn levenswerk maakt van het verbeteren van de statistiek van zonnepanelen in Nederland: 1500 MW eind 2015.

Van der Kloot Meijburg en Schalij rekenen erop dat er in 2023 in Nederland 10.000 MW aan zonnepanelen kan staan. Dat lijkt me veel, dus laten we eens kijken wat de Nationale Energieverkenning (NEV) erover zegt.

NEV-2015 opgesteld vermogen tm 2030

Dat verschilt verrassend weinig: de Nationale Energieverkenning 2015 rekent op circa 9000 MW zonnepanelen in Nederland in 2023. Dat betekent 7500 MW meer dan in 2015.

Zon- en windcapaciteit tot 2023

In de tabel hieronder een samenvatting van de gegevens over wind- en zonne-energie. Naar verwachting komt er in de komende 7 jaar ruim 14.500 MW aan nieuw wind- en zonne-energievermogen bij.

Capaciteit in 2015 Capaciteit 2023 Nieuwe capaciteit 2016-2023
Wind op land 3.019 6.000 2.981
Wind op zee 357 4.450 4.093
Zonnepanelen 1.500 9.000 7.500
Totaal wind&zon 4.876 19.450 14.574

Dat is meer dan dan de 13.600 MW fossiel vermogen die er naar verwachting bijgebouwd wordt in de periode 2000-2023. Hoe de capaciteit zich in de toekomst gaat ontwikkelen is natuurlijk per definitie onzeker. Als in 2023 het wind- en zonne-energievermogen 1000 MW lager uitvalt, dan is de uitspraak Van der Kloot Meijburg en Schalij toch niet waar.

Samenvattend is daarom mijn oordeel over de uitspraak: grotendeels waar.

 

Toegift

Het opgestelde vermogen is één ding, maar de daadwerkelijke elektriciteitsproductie is natuurlijk minstens zo belangrijk. Daarom als toegift de elektriciteitsproductie in de komende jaren volgens de NEV-2015. In 2023 komt naar verwachting 1/3e van de totale Nederlandse stroomproductie uit windenergie (27%) en  zonne-energie (6%).

NEV-2015 elektriciteitsproductie naar bron 2015-2030

Advertenties

18 thoughts on “Wordt komende 7 jaar meer zon&wind capaciteit gerealiseerd dan fossiel in periode 2000-2023?

 1. schrijffout bij ‘windenergie op zee’. U schrijft daar ‘op land’ terwijl u ‘op zee’ bedoelt.

 2. Ik zie in de laatste figuur dat in 2015 de elektriciteitsproduktie door fossiele en kernenergie inclusief de biomassa-verbranding iets van 79 Twh is. En in 2025 is dit MEER, nl. 82 Twh.

  Dat betekent dat de CO2-UITSTOOT NIET gaat afnemen… Ga je dat ook HARDOP melden..

  Alwel, deze gehele weergave kunnen we ook niet 1 op 1 in ons opnemen en conclusies trekken.. Want,.. hebben we in 2030 een vraag naar elektriciteit van de voorspelde totale produktie van 135 Twh ??? Misschien wel als we dan voor een behoorlijk deel elektrisch rijden.. En meer met warmtepompen werken voor de vraag naar warmte.. die op stroom lopen.

  En wat betekenen de harde geluiden die nu eisen dat de kolencentrales dicht gaan.. Gaan die dan op gas draaien.. Als we dan toch zoveel stroom nodig hebben met al die auto’s> Of ga je stellen dat deze extra zon en wind NIET voldoende zal zijn als we dan elektrisch willen rijden !

  Nederland produceerde in 2015 91 Twh stroom volgens de grafiek..

  Echter volgens mij verbruiken we nu al meer dan we zelf produceren.. Wel al 120 TWh verbruik wellicht. Het tekort zal wel overdaad aan duitse zon en windstroom zijn.

  Volgens je vorige post zijn we zo’n 30 Twh nodig voor elektriche auto’s dus 120 twh verbruik in 2015 + 30twh = Dan zijn we 150 TWH nodig..

  • Biomassa verbranden levert CO2 op maar deze CO2 komt ook vrij als bomen e.d. gaan verrotten. Mijns inziens leidt verbranding van biomassa dus wel tot minder CO2 uitstoot. (Dat is ook de officiële versie, maar u mag daar natuurlijk een andere mening over hebben). Dat wordt nog sterker als er extra biomassa geproduceerd gaat worden. Wel moet rekening gehouden worden met natuurlijk eventueel extra gebruik van kunstmest en ook extra fossiele brandstoffen, voor bijvoorbeeld het vervoer.

 3. En in 2025 en zeker in 2030 zijn die windmolenparken van nu wellicht al failliet als ze geen subsidies meer krijgen en in de markt moeten opereren.. Als dat tegen de huidige prijzen moet zonder bijpassing van de overheid…

  En die windmolens van eerder dan nu zijn dan al versleten..

  • Volgens mij geldt over elk windmolenpark een langlopend contract. Dat is wettelijk vastgelegd. Gelukkig zijn investeerders niet afhankelijk van de info die hier gegeven wordt. Door hier even wat valse info te verspreiden zou ik voor een habbekrats hele windmolenparken op kunnen kopen. En als ik dat ook nog eens kan doen met staatsleningen en perpetuals van ING en de Rabo.
   Verder vind ik het met die subsidies wel meevallen. Want voor elke cent subsidie vangt de overheid btw en heffingen. Die de zelfde overheid echter ook zou vangen als de zelfde kwh’s fossiel worden opgewekt. Maar dan is het nog de vraag of de milieubewuste consument evenveel kwh’s verbruikt als hij weet dat het fossiel wordt opgewekt.

   • die contracten zijn maar 15 jaar of zeg het maar.. Het is bekend en tot grote schande dat nog functionerende windmolens meteen na de contractduur afgebroken worden. Omdat ze dan voor abonnabele dagkoersen zonder bijpassing van de overheidsteun zouden moeten draaien.. En dan halen ze de molen er af en zetten er een nieuwe/grotere op met weer een nieuwe subsidie-periode.

    Anders zouden ze failliet gaan.
    Zo als nu conventionele centrales kapot gemaakt worden door dumping van overmatig zon-en-windstroom die volgens politiek besluit voorrang hebben..

 4. Als ik voor de 7.500 Mw bijgebouwd zonne-energie vemogen een produktiefactor van 11,4 % reken kom ik op 7.489.800 mwh stroomproduktie
  Als ik voor de 7.100 Mw bijgebouwde windenergie-vermogen een produktiefactor van 25 % reken (misschien te laag vanweg de wind op zee) dan kom ik op 15.549.000 Mwh stroomproduktie extra.

  Totaal 23.038.800 Mwh extra zon en wind

  Echter de 13.600 Mw vermogen fossiel vermogen gebouwd zal met een produktiefactor van 80 %
  95.308.800 Mwh per jaar leveren.

  De extra zon en wind brengt dus maar 25 % energie op van de genoemde 13.600 mw vermogen van fossiel.

  Dat kun je makkelijk melden Jasper.

  Maak dat de Bnr luisteraar goed duidelijk. Het verschil tussen opgesteld vermogen en electriciteitsproduktie.. Geen appels met peren vergelijken…

  Maak duidelijk. Ja kwa vermogen klopt het. Maar luisteraars,.. BEDENK hierbij goed,… Verwar vermogen niet met produktie..

  Op basis van vermogen klopt het.. Maar wat we er van krijgen.. Dan is het niet meer dan slechts 25 %..

  We zouden dan 4 x zoveel zon en wind bij moeten bouwen..

  Maar ik denk dat diegene die deze stelling op basis van Opgesteld vermogen ook zo precies zo geformuleerd heeft om de luisteraar te misleiden.

  Propaganda dus.

  We zullen zien of je deze belangrijke feiten juist gaat vermelden of het bij de vernauwde formulering houdt.. die mensen niet informeerd maar desinformeerd. In woorden juist maar gevolgstrekking onjuist..

  • Volgens mij heeft Jasper daarom ook de terrawattuurs aangegeven.
   Ook ik heb de nodige vraagtekens als het over vermogen zonneenergie gaat. Een zonnepaneel kan bij wijze van spreken op een dakvlak op het noorden liggen. Ook dan heet het ‘200 Watt (piek)vermogen’. En als zonnepanelen echt een succes wordt hebben we aan de helft van het piekvermogen amper iets. Want rond 13.30 h wordt er dan wel misschien 500 % van het mogelijk aftevoeren vermogen geproduceerd. 100 % zonneenergie over een hele dag gerekend (dag én nacht) en dus 500 % op bepaalde dagmomenten wordt een ramp. Want opslaan is 1. veel te duur en 2. geeft een hoop energieverlies.

   • Het is met een zonnepaneel net als met je stofzuiger thuis.. Hij heeft misschien een vermogen van 1600 Watt… Maar als je hem niet aanzet verbruikt hij niks.

    Daarom zegt het vermogen van je stofzuiger ook niks over je stroomverbruik op jaarbasis. Net als je zonnepaneel niet.

    Dat zonnepaneel van 200 watt-piek zal in de woestijn in de sahara 3 x zoveel stroom opwekken als hier op het zuiden. En in je donkere kelder wekt hij niks op.

    En een windmolen in zeeland op zee voor de kust wekt veel meer op dan in oost-twente. Maar heeft hetzelfde vermogen volgens de vraagstelling van BNR-radio..

  • De elektriciteitsproductie bij het verwachte vermogen aan wind- en zonne-energie is keurig uitgerekend door ECN/PBL/CBS in de Nationale Energieverkenning. Leest u die er vooral op na: https://www.ecn.nl/nl/energieverkenning/
   En opgesteld vermogen is iets anders dan elektriciteitsproductie, zoals ik in de laatste alinea al schreef.
   Ik geloof dan ook dat ik het woord ‘propaganda’ misplaatst vind.

  • Bravo, bravo. Altijd maar weer die capaciteitsvergelijkingen. Volksverlakkerij. Het gaat inderdaad om produktiefactor maal capaciteit.

 5. Klopt. “Propaganda” is in deze context niets anders dan dubieuze vorm van #framing. Artikel is een goede analyse, die de zaken keurig benoemt, en niet pretentieus dingen mooier voorstelt dan ze zijn. Ik zou zonnestroom productie zelfs hoger inschatten (het wordt gemiddeld steeds lichter, efficiënties blijven gestaag toenemen, etc.). Maar voor je het weet krijg je dan een emmer azijn over je heen… 😉

 6. Je tekst “Daarmee schatten we het nieuwe fossiele vermogen in de periode 2015-2022 op 13.600 MW.” Hier past m.i. de periode 2000-2022.

 7. Conclusie: de stelling zal hoogstwaarschijnlijk bewaarheid worden maar wat is de relevantie van capaciteit voor zover die niet-stuurbaar is?

  De “onstuitbare opmars van zonne-energie” in de inleiding staat terecht tussen aanhalingstekens aangezien – de hoge uitzonderlijk hoge premie van 14 cent per kWh in aanmerking genomen, vergelijk dat eens met de recente ontwikkelingen bij wind-op-zee- een bijdrage van 6% aan de totale elektriciteitsproduktie in 2023 niet bepaald indrukwekkend is. En bovendien dat zonnevermogen geen enkele bijdrage levert aan de leveringszekerheid

Reacties zijn gesloten.