Hoe nu verder met wind op zee?

Eind december verwierp de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘STROOM’ voor een nieuw gestroomlijnde gas- en elektriciteitswet met 38 tegen 37 stemmen. Een belangrijk onderdeel van het wetsvoorstel was de aanwijzing van TenneT als de ontwikkelaar van een netwerk op zee voor het aansluiten van windparken op zee. De Eerste Kamer wilde de splitsing van de energiebedrijven Eneco en Delta tegenhouden en tegelijk het netwerk op zee mogelijk maken. De paradoxale uitkomst van de stemming is dat het wetsvoorstel met daarin het netwerk op zee is verworpen en tegelijk de splitsing van kracht blijft. Die lag namelijk al vast in de bestaande gas- en elektriciteitswetten die nu van kracht blijven. Over hoe dat kon gebeuren zal nog wel enige tijd worden nagepraat.

Ik wil me hier echter richten op de vraag hoe het nu verder moet met de plannen voor windenergie op zee. Het antwoord wat mij betreft: een ‘Wet netwerk op zee’.

Minister leverde enorme prestatie met nieuw kader voor wind op zee

Eerst een blik op het bouwwerk dat er al staat. Het Kabinet met minister Kamp voorop heeft in relatief korte tijd een enorme prestatie geleverd met het opbouwen van een compleet nieuw wettelijk kader voor windenergie op zee.juridisch kader wind op zee

Het systeem is gebaseerd op een nieuwe aanpak waarbij de overheid de locaties kiest en het voorbereidende onderzoek doet op die locatie. Daarna wordt een tender georganiseerd en het bedrijf dat op die locatie tegen de laagste prijs stroom kan produceren mag het windpark bouwen. Netbeheerder TenneT gaat zorgen voor het netwerk op zee. De Wet windenergie op zee die het nieuwe systeem mogelijk maakt en ook nog eens flexibele vergunningen introduceerde trad 1 juli 2015 in werking. De locaties voor windparken zijn vastgelegd in het Nationaal Waterplan. De ministers Kamp en Schultz hebben een routekaart gemaakt voor de uitrol van windenergie op zee.

uitrol wind op zee NL

Voor de eerste 2 windparken in het gebied ‘Borssele’ voor de Zeeuwse kust zijn al voorbereidende studies naar windsnelheid, bodem etc. afgerond. De milieueffectrapportages zijn klaar en positief ontvangen door zowel de commissie MER als natuurorganisaties. De tender voor de windparken Borssele 1 en 2 is gepubliceerd, de ontwerpvergunningen hebben ter inzage gelegen en TenneT treft de voorbereidingen voor het netwerk op zee voor het gebied Borssele.

Ik was vooraf sceptisch over de ambitieuze planning van de Minister en zijn ambtenaren. Nu neem ik mijn pet af voor het tempo en de kwaliteit die ze geleverd hebben.

Netwerk op zee

Er ontbreekt nog maar 1 bouwsteen. Een wet waarmee TenneT wordt aangewezen als ontwikkelaar en beheerder van het netwerk op zee. Een omvangrijke taak waar een wettelijk basis voor moet zijn. Zoals gezegd was de bedoeling dat vast te leggen in de wet ‘STROOM’. Nu dat niet gelukt is, moet de tender voor de windparken Borssele 1 en 2 uitgesteld worden. Want zonder zekerheid over de aansluiting op het net kan er niet geboden worden op windparken op zee. Want aan een windpark zonder aansluiting op het net heb je natuurlijk niets.

Windparken ‘Borssele’ nodig voor 14% duurzame energie

De planning was dat de eerste tender (voor Borssele 1 en 2) op 31 maart 2016 gesloten zou worden en de tweede tender (voor Borssele 3 en 4 in oktober 2016. Deze windparken zouden in 2020 klaar moeten zijn en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan 14% duurzame energie. Die planning was al krap: binnen 4 jaar na de tender zouden de windparken allemaal moeten draaien. In de tenders voor de volgende Deense offshore windparken is gerekend met 5 jaar.

‘Wet netwerk op zee’

Het is dus nu zaak om te zorgen dat er zo snel mogelijk een wettelijk basis komt voor het netwerk op zee. Zowel de Eerste als Tweede Kamer hebben zich in overgrote meerderheid uitgesproken als voorstander voor aanleg van het netwerk op zee door TenneT. Het ligt daarom voor de hand een sobere ‘Wet netwerk op zee’ te maken op basis van de wetsteksten die er al lagen. In die wet wordt maar één ding geregeld: het netwerk op zee. Dat voorkomt discussies over andere onderwerpen die weer tot vertraging kunnen leiden. Voorzitter van de borgingscommissie van het Energieakkoord Ed Nijpels zei de dag na het debat in de Eerste Kamer op radio 1 al dat er zo snel mogelijk zo’n wetsvoorstel naar de Kamer moet worden gestuurd.

Een specifieke wet voor het netwerk op zee is de snelste manier om dit te regelen en de vertraging bij windenergie op zee zo klein mogelijk te houden.

Advertenties

4 thoughts on “Hoe nu verder met wind op zee?

 1. Ik krijg de kriebels als je schrijft : Daarna wordt een tender georganiseerd en het bedrijf dat op die locatie tegen de laagste prijs stroom kan produceren mag het windpark bouwen.

  Ben je niet bang dat dit weer een Fyra-project van de overheid wordt !! De overheid wil weer voor een dubbeltje op 1e rang zitten want het is al zo duur. Het kan al niet uit. Dus wie kan er met de minste hoeveelheid beton, het dunste staal toch de hoogste molen bouwen en op papier dus het goedkoopste werken..
  Ik heb begrepen dat bij de NS te veel kennis uit de organisatie weg was of gewoon niet aanwezig om de kwaliteit in de hand te hebben..

  Windmolens op zee.. Lijkt zo logisch maar ik houdt mijn hard vast.. Een loonwerker die ik sprak dat hij zelfs voor een windmolen op land eerst een fundering voor de kraan moest maken om de molen van fundering te voorzien en/of te plaatsen.. En dan te bedenken dat je dat op zee moet doen… In het water op diepte.. En dat de storm op zee nog extremer is !! En de molens nu nog hoger !!
  Je zou het park maar moeten beheren… Zal wel automatisch en op afstand gaan.. Maar vergt wel grote zorg.. Volgens mij staan ze na een paar jaar scheef en dan… ??

  • Er is inmiddels in de landen om ons heen (Engeland, Duitsland, Denemarken, België) ruime ervaring opgedaan met windenergie op zee.
   Het eerste windpark op zee ter wereld werd bijna 25 jaar geleden gebouwd in Vindeby in Denemarken en dat draait nog steeds.
   De tender voor windparken op zee heeft een hele goede garantie tegen ‘Fyra-perikelen’. De bouwer van het windpark op zee krijgt namelijk betaald per geproduceerde kilowattuur elektriciteit. Dus als het park het niet doet, krijgt hij ook geen geld.

 2. Beste Jasper,

  In 2015 is in Nederland een nieuwe speler op de energie markt gekomen. Dat is Rosch Innovations, in Nederland vertegenwoordigd door Zilverstroom Energy uit Tilburg.

  Rosch produceert z.g. Kinetic Power Plants. Deze installaties wekken CO2 vrije elektriciteit op tot een vermogen van 100MW per installatie. De productiekosten per kWh bedragen 0,03 cent.

  Deze power plants kunnen gewoon op land worden geplaatst. Hiermee worden windmolenparken (op zee) overbodig.

  De RVO Borssele tender gaat over 700MW peak windvermogen. Bij een rendement van 35% is dat een gemiddeld vermogen van 245MW.

  Drie Kinetic Power Plants kunnen dit vermogen ruim leveren, 24 uur per dag. Deze plants kunnen gemakkelijk ergens bij Borssele in de polder worden neergezet.

  Laat even horen hoeveel DONG er wil hebben dan lossen we samen het CO2 probleem snel op voor een factie van de kosten. Dat zullen onze medeburgers erg waarderen.

  Bel je mij even?

  Toine Waijers
  Zilverstroom Energy

Reacties zijn gesloten.