Meer dan 50% van de Duitse elektriciteit uit kolen?

In NRC Handelsblad staat vandaag een ingezonden brief van de CEO van E.ON Benelux over de toekomst van kolencentrales in Nederland.  In de brief merkt hij -tussen twee haakjes- op dat in 2014 meer dan 50% van de Duitse stroomproductie uit bruin- en steenkool kwam.

Een aandeel van meer dan 50% uit kolen leek mij hoog voor Duitsland. Bij onze Oosterburen komt inmiddels immers ruim 25% van de stroom uit duurzame bronnen, nog steeds 15% uit kernenergie en rond de 10% uit aardgas. Laten we daarom eens kijken hoe groot de rol van bruin- en steenkool in de Duitse elektriciteitsproductie in 2014 precies was.

Volgens de Duitse energiestatistieken opgesteld door AG Energiebilanzen kwam in 2014 24,9% van de totale bruto stroomproductie in Duitsland uit bruinkool en 18,9% uit steenkool. Zie de onderstaande tabel.duitsland stroommix 1990-2014 AGEB bruin en steenkool.png

Volgens de Duitse brancheorganisatie BDEW kwam in 2014 25,4% van de totale bruto stroomproductie in Duitsland uit bruinkool en 18,9% uit steenkool, zie de grafiek hieronder.

duitsland stroommix 2014 BDEW.PNG

In 2014 kwam dus volgens AGEB 43,8% van de totale stroomproductie in Duitsland uit bruin- en steenkool, terwijl het aandeel volgens BDEW 44,3% was. Het aandeel is hoog en zal uit oogpunt van klimaatbeleid fors gereduceerd moeten worden, maar het aandeel is lager dan 50%.

Voor meer over de rol van bruinkool in de Duitse stroomvoorziening en hoe die zich verhoudt tot de groei van duurzame energie zie deze eerdere blog.

Advertenties

2 thoughts on “Meer dan 50% van de Duitse elektriciteit uit kolen?

Reacties zijn gesloten.