Is het kolenverbruik in Denemarken gestegen door meer windenergie?

Recent beschreef ik waarom in Duitsland de CO2-uitstoot veel minder hard gedaald is dan je wellicht zou verwachten bij zoveel wind- en zonne-energie. En waarom het kletskoek is dat er in Duitsland meer bruinkool verstookt zou worden door de groei van windenergie.

Het leek me de moeite waard eens te kijken wat er met de CO2-uitstoot en het kolenverbruik is gebeurd in een land waar het aandeel windenergie nog veel groter is.

In 2014 was windenergie goed voor 39% van het Deense stroomverbruik. Het aandeel windenergie in de Deense elektriciteitsvoorziening is sterk gegroeid sinds 1990, zoals de oranje lijn in grafiek hieronder laat zien (bron: Deense Energieagentschap). In 2014 was windenergie in Denemarken zelfs goed voor 39% van het totale stroomverbruik (bron: netbeheerder Energinet.dk).

wind power share of power production in DK 1990-2013

Vooral door de sterke groei van windenergie en biomassa is de productie van elektriciteit uit steenkool de afgelopen twee decennia sterk gedaald, zoals de grafiek hieronder laat zien.Denemarken elektriciteitsproductie per bron 1994-2013 versie Energieagentschap

Een enkeling beweert dat elektriciteitscentrales veel minder efficiënt zouden worden door de inpassing van grote hoeveelheden wind- en zonne-energie. En dat de centrales misschien wel minder stroom produceren, maar dat het brandstofverbruik daardoor niet daalt. De onderstaande grafiek (op basis van data van het Deense Energieagentschap) laat duidelijk zien dat het verbruik van steenkool in de Deense elektriciteitsproductie de afgelopen twee decennia wel degelijk sterk gedaald is.

Denemarken brandstofgebruik voor elektriciteitsproductie 1994-2013

De CO2-uitstoot per kilowattuur elektriciteit is in Denemarken dan ook meer dan gehalveerd sinds 1990: van 950 gram/kWh in 1990 naar circa 450 gram/kWh in 2013. Zoals gezegd komt dit niet alleen door windenergie, maar ook door de inzet van biomassa en hogere efficiency van de elektriciteitscentrales.

Denemarken CO2 uitstoot per kWh elektriciteit

De ontwikkelingen in Denemarken laten zien dat de sterke groei van windenergie en biomassa heeft geleid tot een sterke daling van het gebruik van steenkool voor elektriciteitsproductie en heeft bijgedragen aan de sterke daling van de CO2-uitstoot in Denemarken.

Advertenties

2 thoughts on “Is het kolenverbruik in Denemarken gestegen door meer windenergie?

  1. Pingback: Broodje bruinkool deel 2: gedachte-experiment zonder Atomausstieg | Energieblog van Jasper Vis

  2. Volgens mij is het voor velen al ingewikkeld het verschil te zien tussen de volgende berichten
    a. het aantal kwh uit kolen is toegenomen
    b. electriciteitscentrales hebben meer kolen verbruikt.
    Tussen a en b zit immers wel degelijk een verschil. a kan nog positief zijn want meer kwh’s uit de zelfde hoeveelheid kolen is immers mogelijk door het bereiken van een hoger rendement. Namelijk Steg (stoom- en gasturbine) i.p.v. alleen stoomturbines.

Reacties zijn gesloten.