Welke energiebron wil Martin Sommer dan wél?

In de Volkskrant van 21 februari 2015 schreef Martin Sommer weer een felle aanklacht tegen windenergie onder de titel ‘Het Energieakkoord is dood’ (€0,25 bij Blendle). Ik was niet van plan er al teveel woorden aan vuil te maken. Zie voor een uitvoerige reactie op het artikel de blog van Henri Bontenbal.

Laat ik drie punten noemen uit het artikel die op zijn zachtst gezegd niet zo sterk zijn. Daarna wil ik me richten op de vraag welke energiebron Martin Sommer dan wél zou willen.

1. “Een bedrag van 500 euro extra per jaar per gezin doet de ronde.”

Of Sommer hier kosten van windenergie bedoelt of van het hele Energieakkoord is niet duidelijk. In een stuk dat een aanklacht is tegen vermeend gebrek aan aandacht voor de kosten van het Energieakkoord vind ik het een zwaktebod om een bedrag te noemen ‘dat de ronde doet’. Eerder schreef Sommer overigens in de Volkskrant dat hij de kosten zelf op 200 euro per huishouden per jaar schatte en ‘de elf dwaze wetenschappers’ (aldus Sommer) op 375 euro per jaar. Minister Kamp rapporteerde al een groot aantal keren aan de Tweede Kamer over de verwachte kosten van het Energieakkoord. Zie bijvoorbeeld het verslag van een Kamerdebat op 24 april 2014.  Het bedrag van 500 euro weerlegde de minister al in antwoord op Kamervragen van de PVV.

2. “Hij [minister Kamp] erkent dat wind op zee niet uit kan. 3 miljard wil hij er per jaar op toeleggen, op twee voorwaarden. Het mag opgeteld niet meer worden dan 18 miljard.”

Ik ben zo vrij  een stuk tekst over te nemen uit mijn eerdere blog over de uitzending van Nieuwsuur over windenergie: Het bedrag van 18 miljard euro slaat op de totale formele subsidietoezeggingen die de Regering verwacht te doen voor de periode tot 2038 voor windenergie op zee. De subsidie waar het om gaat wordt toegekend voor een periode van 15 jaar en wordt uitbetaald voor de daadwerkelijk geproduceerde stroom. Het is het maximale bedrag dat de overheid uitkeert in de hele periode tot 2038. Sander Lensink van ECN legde in de Volkskrant uit dat het onwaarschijnlijk is dat het maximum uitgekeerd zal worden en dat het eerder 9 miljard euro zal zijn.

Hoe een bedrag van maximaal 18 miljard en waarschijnlijker 9 miljard in de periode tot 2038 een jaarlijks bedrag van 3 miljard zou kunnen betekenen is mij een raadsel. En dat zou het voor Martin Sommer ook moeten zijn. Misschien bedoelde Sommer het budget van 3,5 miljard dat dit jaar beschikbaar is in de subsidieregeling duurzame energie SDE+? Dat is een groot budget. Beschikbaar voor alle vormen van duurzame energie (dus niet alleen windenergie, maar ook zon, aardwarmte, biogas en biomassa). De subsidie wordt in de meeste gevallen uitbetaald over een periode van 15 jaar.

3. “Als er kerels in de Kamer zaten, zouden ze de minister volgende week op de grill leggen. Jammer, maar dat zal niet gebeuren. Over de sommen van het Energieakkoord wordt tot dusver ijverig gezwegen.”

Gezwegen over de kosten van het Energieakkoord in de Kamer? Ik zou me bijna gaan afvragen welke Kamer de heer Sommer hier bedoelt. De Tweede Kamer sprak namelijk al heel vaak over het Energieakkoord en de kosten ervan. Onder meer op de volgende data:

– op 4 februari 2015 over windenergie op zee (volgens het verslag viel het woord ‘kosten’ 64x in het debat)

– op 13 januari 2015 over het Energieakkoord en de doelen voor duurzame energie en energiebesparing (volgens het verslag viel het woord ‘kosten’ 68x in het debat)

– op 3 december 2014 tijdens het debat over het IPCC-rapport

– op 27 november 2014 bij het debat over het onderdeel energie van de begroting van EZ

– op 16 oktober 2014 bij debat over de begroting van EZ

– op 7 oktober 2014 in het wekelijkse vragenuur

– op 30 september 2014 in het wekelijkse vragenuur 

Enzovoort enzovoort [voor de liefhebbers, hier is een lijst van verslagen van kamerdebatten waarin de woorden ‘Energieakkoord’ en ‘kosten’ voorkomen].

Als dit ijverig zwijgen is, dan schrijf ik korte blogs 😉

Welke energiebron wil Martin Sommer dan wél?

Bij het zoveelste stuk waarin Sommer tekeer gaat tegen windmolens werd ik nieuwsgierig welke energiebron hij dan voorstaat. Want het is erg makkelijk om tegen een bepaalde energiebron te zijn, maar dat schept wel een zekere verplichting om antwoord te geven op de vraag welke energiebronnen we dan wel zouden moeten gebruiken. Ik vond een eerder artikel van Sommer uit december 2014 onder de mooie titel: ‘Sluit niet één energiebron uit‘ (Blendle, €0,25).

Ik ben het zeer met Sommer eens dat we niet op één energiebron in moeten zetten. Het is een illusie dat er één energiebron is die alleen in onze energiebehoefte kan voorzien. Maar hij slaat de plank mis als hij denkt dat er in het Energieakkoord op slechts één energiebron wordt ingezet. Net zoals er in Duitsland niet op één energiebron wordt ingezet zoals Sommer beweert:

“de Energiewende in Duitsland, waar men alle kaarten op wind heeft gezet.” (in het hierboven genoemde artikel uit december 2014).

Dat is bijna grappig. Ik heb bijvoorbeeld weleens gehoord dat Duitsland (geel in de onderstaande grafiek) een aantal jaren lang wereldwijd de grootste investeerder was in zonne-energie en daarmee een belangrijke bijdrage leverde aan de sterke kostenreductie van zonnepanelen.

zonnevermogen wereld 2008-2014

Hieronder een plaatje met de groei van energie uit biomassa (groen), windenergie (donkerblauw) en zonne-energie (geel) in Duitsland sinds 1990.  Als dat alle kaarten op windenergie zetten is, dan moet iemand de Duitsers nog eens uitleggen wat windenergie is….

Duitsland renewables 1990-2014

En had Sommer het trouwens ook niet over de nieuwe kolencentrales in Duitsland?

“Een beetje van alles. Ook windenergie, vooruit dan maar. Maar géén banvloeken over het boren naar schaliegas, zoals de paniekerige Samsom in de Kamer uitsprak. En zeker wel kernenergie overwegen, zoals het CDA heeft gesuggereerd.” (in het hierboven genoemde artikel uit december 2014)

Laten we eens een blik werpen op het Nederlandse energiegebruik. Hieronder een overzicht van het energiegebruik per energiedrager door het compendium voor de leefomgeving op basis van CBS-data. In Nederland zijn de belangrijkste energiedragers al jaren aardgas (43% in 2013, in vrijwel alle sectoren) en aardolie (38% in 2013, vooral als transportbrandstof en in de chemische industrie). Steenkool komt op de 3e plaats (11% in 2013, in elektriciteitscentrales en hoogovens). De rol van duurzame energie (4% in 2013) en kernenergie (1% in 2013) is in Nederland bescheiden.

Nederland energiegebruik per energiedrager 1990-2013 CBS

Het betoog van Martin Sommer om bij onze energievoorziening te kiezen voor ‘risicospreiding, van zoveel mogelijk walletjes eten’ zou dan logischerwijs vooral een grotere inzet van kernenergie en duurzame energie betekenen.

Tegen duurzame energie lijkt Martin Sommer bezwaar te hebben vanwege de hoge kosten. Laten we eens kijken wat meer kernenergie zou kosten. In Nederland zijn op dit moment geen actuele gegevens beschikbaar. Zoals premier Rutte bij de Algemene Politieke Beschouwingen in 2014 uitlegde, kan iedereen die dat wil een vergunning voor een nieuwe kerncentrale aanvragen. Er zijn echter geen aanvragen. Zoals de premier mooi zei ‘is een businesscase voor een kerncentrale op dit moment heel lastig rond te krijgen’. In rond Hollands: dat lukt niet zonder subsidie.

De Britse regering heeft recent een contract afgesloten voor een nieuwe kerncentrale in Hinkley Point die in 2023 klaar moet zijn. Daarbij garandeert de overheid voor 35 jaar een stroomprijs van £92.50 per MWh (ongeveer 11 eurocent per kWh). De stroomprijs wordt jaarlijks gecompenseerd voor inflatie. De vergoeding voor de stroom wordt daarmee in absolute termen elk jaar 1-2% hoger. Aan het eind van die periode is de gegarandeerde stroomprijs dan opgelopen tot 15-18 ct/kWh. De Britse stroomprijs op de groothandelsmarkt ligt op dit moment rond de 5-6 ct/kWh. De gegarandeerde stroomprijs betekent dus een flinke subsidie. Ondanks deze omvangrijke overheidssteun is de bouw van de nieuwe kerncentrale volgens de laatste berichten nog niet zeker.

Toch nog maar even naar duurzame energie kijken dan. Op dit moment is windenergie op land in Nederland de goedkoopste vorm van duurzame stroomproductie. Volgens ECN is de kostprijs van windenergie op land 7 tot 10 cent per kWh. De kostprijs van grootschalige zonne-energieprojecten ligt volgens ECN op 14 cent per kWh. En windenergie op zee kost op dit moment ongeveer 15 cent per kWh. Windparken op zee die in 2023 gebouwd worden gaan stroom leveren voor 10 cent per kWh.

Als Martin Sommer de risico’s van onze energievoorziening meer wil spreiden en zoveel mogelijk waar voor zijn geld wil, dan vraag ik me af waarom hij duurzame energie zo hardnekkig afwijst.

5 gedachten over “Welke energiebron wil Martin Sommer dan wél?

  1. Het hergebruik van kernwapens t.b.v. Kerncentrales vind ik een wrange manier van duurzaam zijn.
    Spreiding van de energiebronnen moeten voor mij vooral gezocht worden in niet eindige bronnen. Fossiel kan daarom volgens mij niet meer.

    Maar met een beetje innovatie zijn er vast nog heel veel andere energiebronnen en vormen te ontdekken.

    Vriendelijke groet,

  2. Pingback: Martin Sommer slaat de plank weer mis | Henri Bontenbal

  3. Men heeft het altijd over geld. We willen toch ook duurzame energie omdat dat beter is voor de aarde? Dat mag toch best iets kosten als je decennia roofbouw heb gepleegd. Het interesseert me niets zo veel dat ik geld heb verdient op mijn zonnecellen. Wat ik weet is dat ik sinds plaatsing 3000 kwh schoon heb opgewekt. Ik houd ook het rendement van mijn auto niet bij.

  4. Wat mij in dit verhaal met voorspellingen van 9 mlrd en 18 mlrd dwars zit is dat voor het Gemini park (600MW) 4,4 mlrd subsidie opzij wordt gezet. Hoe kan het dan dat voor de resterende 3400 MW maar 9 mlrd nodig zou zijn. Ik geloof Kamp voor geen meter

Reacties zijn gesloten.