Waarom windsceptici me blij maken als ze zeggen dat Denemarken stopt met duurzame energie

Windsceptici vertellen graag dat windenergie in Denemarken een ramp is en dat de Denen er daarom mee gaan stoppen.  Ik heb de indruk dat dit verhaal geïnspireerd is op een artikel in The Telegraph uit 2010 met de prachtige titel ‘An ill wind blows for Denmark’s green energy revolution‘. Eigenlijk heel logisch om een Britse krant te lezen als je wilt weten hoe het gaat met duurzame energie in Denemarken, zeker als daaruit zou blijken dat een van de koplopers op gebied van windenergie ermee stopt.

De feiten vraagt u? Laat ik eerst even duidelijk maken dat ik geen Denemarken-kenner ben. Eerder een Nederland-kenner in dienst van een Deens bedrijf. Ik kom regelmatig in Denemarken en spreek daar wel eens iemand. Verder kan ik zoeken op internet. En bij dit soort verhalen is eenoog helaas vaak koning. Daarom hieronder mijn persoonlijk impressie van het duurzame energiebeleid in Denemarken. Ik hou me van harte aanbevolen voor verbeteringen.

Maar eens beginnen met het aandeel windenergie in de Deense elektriciteitsvoorziening. Het Deense Energie Agentschap publiceert een schat aan informatie waaronder de jaarlijkse energiestatistieken, met veel grafieken en ook in het Engels. Hebben we die Britse krant nog minder nodig dan we al dachten….  De bijdrage van windenergie aan het nationale elektriciteitsgebruik is gestegen van een procent of twee in 1990 tot 27% in 2011, zie de rode lijn in de grafiek hieronder.

Image

Maar misschien klopt het wel dat Denemarken nu genoeg heeft van duurzame energie in het algemeen en windenergie in het bijzonder en dat de ontwikkeling nu is stopgezet? Ook dat is eigenlijk vrij makkelijk na te gaan. Het Deense Energie Agentschap heeft een mooie brochure uitgegeven over het Deense energiebeleid.  Met windmolens voorop overigens. In de inleiding schrijft de minister voor klimaat, energie en gebouwen dat er in maart 2012 een Energieakkoord is afgesloten voor de periode 2012-2020. Verderop wordt uitgelegd dat het akkoord door 95% van de parlementariërs gesteund wordt (alle partijen op één na). Van de televisieserie Borgen wisten we al dat de Deense en Nederlandse politieke behoorlijk op elkaar lijken…..

De doelen van het Deense Energieakkoord voor 2020:

  • Meer dan 35% van het totale energiegebruik (dus niet alleen stroom, maar ook warmte en transportbrandstoffen) uit duurzame bronnen
  • Ongeveer 50% van het elektriciteitsgebruik uit windenergie 
  • Bruto energiegebruik 7,6% lager dan in 2010
  • Reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 34% vergeleken met 1990

Volgens het Energieakkoord zal de hoeveelheid windenergie in Denemarken de komende jaren dus nog flink groeien, zoals ook blijkt uit de figuur hieronder uit dezelfde brochure.

Image

Bij de ontwikkeling tot 2020 ligt de nadruk in Denemarken op het uitbouwen van de capaciteit van windenergie op zee. Volgens het energieakkoord moet er tot 2020 1500 MW wind op zee bijgebouwd worden. In september dit jaar opende de Deense koningin het nieuwe zeewindpark Anholt van 400 MW. En de voorbereidingen voor de volgende offshore windparken Horns Rev 3 (400 MW) en Kriegers Flak (600 MW) zijn ook al gestart. De Deense netbeheerder Energinet.dk werkt aan de kabel voor het nieuwe zeewindpark Kriegers Flak dat vóór 2020 operationeel moet zijn. De bedoeling is dat deze kabel onderdeel wordt van een stroomnetwerk op zee dat ook met Duitsland verbonden moet gaan worden. Bovendien wordt gewerkt aan windparken dichter bij de kust (‘near shore wind‘) die ook nog eens 450 MW capaciteit moeten opleveren.

Kortom, windsceptici doen mij een groot plezier met meer verhalen dat de Denen stoppen met windenergie. Dan hoef ik alleen maar een link naar deze blog te sturen.

Advertenties

3 thoughts on “Waarom windsceptici me blij maken als ze zeggen dat Denemarken stopt met duurzame energie

  1. Goed stuk Jasper! Ik verbaas me ook hoogstelijk over de steeds negatievere houding t.a.v. wind. Het is toch zo dat 5 kWh wind elektra altijd de equivalent van 500 gram CO2 veroorzakende fossiele brandstof uitspaart (zoals bijv. 1 M3 aardgas). Dus ja, als het ergens even niet waait dan moet de elektra ergens anders vandaan komen (waar het wel waait?), maar als het wel waait wordt er er gewoon altijd fossiel uitgespaard.

  2. Wat er uitgespaard wordt door een kWh windenergie hangt af van het energiesysteem en de omstandigheden. Meestal zal de elektriciteitsbron uitgespaard worden die op dat moment tegen de hoogste kosten produceert. Hoe beter de voorspelling vooraf van de hoeveelheid windenergie die geproduceerd gaat worden, hoe beter de andere elektriciteitsproducenten erop kunnen anticiperen. Misschien nog een keer onderwerp voor een volgende blog….

  3. Pingback: China en de Verenigde Staten nummer 1 en 2 in duurzame energie? | jaspervis

Reacties zijn gesloten.