Rapport van de Groene ‘Rekenkamer’ over de kosten van duurzame energiebeleid

Op 5 juni publiceerde de Groene ‘Rekenkamer’ een rapport met de titel ‘Windenergie in Nederland: de kosten en baten’. Dat rapport gebruikt de Groene ‘Rekenkamer’ nu als onderbouwing van de suggestie dat het SER Energieakkoord u €100 per maand zou gaan kosten. Het rapport is brandhout (en dat zeg ik niet snel). Hieronder mijn analyse van het rapport op 8 juni in 14 twitterberichten (met een paar toevoegingen en enige redactie voor de leesbaarheid):

 1. Ha, nieuw rapport Groene Rekenkamer. Eindelijk kosten en baten windenergie op een rij gezet.
 2. “Dan zeggen we: een huishouden betaalt in 2020 €63 per maand energiebelasting. Dan lijkt het alsof dat allemaal naar windmolens gaat” #GroeneRekenkamer
 3. “En dan tellen we daar de kosten van windmolens op zee van het SER Nationaal Energieakkoord bij op. En dan nog een keer voor wind op zee.” (zie p.5)
 4. Diepe zucht.
 5. Laat ik duidelijk zijn: Het is belangrijk om een goede discussie te voeren over kosten van (duurzame) energie. Het rapport van de Groene ‘Rekenkamer’ raakt helaas kant noch wal.
 6. Gelukkig doet het parlement haar huiswerk wel en staan de kosten van duurzame energie op verzoek van de 1e en 2e Kamer keurig op een rij.
 7. Allereerst: De opbrengst van de energiebelasting gaat in staatskas (en niet naar windmolens zoals de Groene ‘Rekenkamer’ suggereert). Daardoor is de belasting op arbeid en winst lager dan als er geen energiebelasting zou zijn.
 8. Minister Kamp stuurde de Eerste Kamer een keurig overzicht van de subsidie-uitgaven en belastinginkomsten gerelateerd aan energie. [De suggestie van de Groene ‘Rekenkamer’ dat “door alle partijen angstvallig vermeden wordt openlijk te zeggen” wat de lasten van duurzame energie de komende jaren zullen zijn lijkt me dan ook niet terecht]
 9. Het budget voor duurzame energie ligt vast in het Regeerakkoord. Het loopt op van €900 miljoen in 2013 tot €3,8 miljard in 2020 [cijfers in de tabel in miljoen euro’s uit brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer]:Image
 10. De minister heeft de kosten van de opslag om duurzame energie te stimuleren via de SDE+ voor huishoudens, bakkers, groothandels etc. keurig op een rij gezet [dit zijn de geraamde kosten per jaar] :kosten SDE plus tm 2031 status december 2012
 11. Het budget voor duurzame energie gaat niet alleen naar windenergie, maar ook naar biomassa, aardwarmte, waterkracht en zon. Hieronder de projecten die in 2012 subsidie toegezegd gekregen hebben (wordt pas uitbetaald als ze daadwerkelijk duurzame energie leveren). [Om de komende jaren de duurzame energiedoelstelling te halen zal een veel groter deel naar windenergie moeten gaan volgens het ECN]Image
 12. Bij start onderhandelingen SER energieakkoord maakte het Kabinet duidelijk: de financiële kaders van het Regeerakkoord zijn leidend 
 13. Het gesprek in SER over duurzame energie gaat niet over méér duurzame energie, maar over de invulling van het kabinetsdoel van 16% in 2020 binnen het SDE+ budget.
 14. En dat we meer gaan investeren in duurzame energie wellicht niet zo heel gek als je naar onze achterstand kijkt.. [bron: Eurostat]Image

5 gedachten over “Rapport van de Groene ‘Rekenkamer’ over de kosten van duurzame energiebeleid

 1. Beste Jasper

  Ik mis in het verhaal hierboven de verhoging van de SDE+ in 2013 met 1.3 miljard die minister Kamp in december 2012 heeft aangekondigd en die per 4 april dit jaar is ingegaan.
  Daarmee komt driekwart van bovenstaand verhaal op losse schroeven te staan.

  Welke waarde moet ik dan aan de rest van de cijfers hechten?

  Dat doe ik dan ook niet.

  Verder heeft minister Kamp gezegd dat hij een aanzienlijk groter deel van de SDE+ gaat reserveren voor windmolens.

  Kritiek op anderen is goed maar geef dan zelf het goede voorbeeld met correcte cijfers.

  Feit is dat volgens het CBS de maandelijkse energienota nu al voor meer dan 44% uit allerlei energieheffingen en -belastingen bestaat. Dit percentage groei over enkele jaren naar meer dan 60 procent.

  Dat dit soort heffingen en belastingen direct naar de Staat vloeit en niet direct naar windmolens is duidelijk. Net zoals de accijns op beznine, rookwaar en drank ook rechtstreeks naar de Staat vloeit.

  MVrGr
  Timo

 2. Beste Timo,

  Dank voor je reactie en goed dat je kritisch bent. Hieronder puntsgewijs mijn reactie:

  * Het verhoogde budget voor de SDE+ zit wel degelijk in de cijfers die ik hierboven heb opgenomen.
  Er zijn nogal wat misverstanden over de geldbedragen die met de SDE+ gemoeid zijn. Dat komt omdat er twee belangrijke momenten zijn voor het beschikbaar stellen van het geld. Allereerst het moment dat er een tender gehouden wordt en er projecten aangemeld kunnen worden voor subsidie. Het tweede belangrijke moment is het moment dat projecten daadwerkelijk duurzame energie produceren en subsidie uitbetaald krijgen. Tussen het toewijzen van de subsidie aan een project en de daadwerkelijke uitbetaling zit vaak een aantal jaar (voorbereiding en bouw van het project).
  In mijn blog hierboven heb ik de verwachte bedragen opgenomen voor de daadwerkelijke uitgaven. Het budget voor de SDE+ regeling is verhoogd in het Regeerakkoord om het doel te halen van 16% duurzame energie dat in het Regeerakkoord is afgesproken. De verwachte SDE+ uitgaven in 2020 werden op basis van het Regeerakkoord geschat op 3,8 miljard euro in 2020. Dat is een forse stijging ten opzichte van de verwachte uitgaven in 2013 van 900 miljoen euro. Dat zijn de cijfers in de tabel die ik onder punt 8. heb opgenomen.
  De tabel onder punt 9. geeft een overzicht van de verwachte kosten voor huishoudens en bedrijven om deze uitgaven te financieren. Dit is de actuele tabel die minister Kamp naar de Tweede Kamer heeft gestuurd bij de behandeling van het wetsvoorstel voor de SDE+ opslag waarmee de SDE+ gefinancierd wordt (het wetsvoorstel werd door alle partijen op één na gesteund).
  Je hebt gelijk dat het bedrag van de SDE+ tender dit jaar fors hoger was dan bij de tender vorig jaar. Dat was de eerste stap van het kabinet om de hogere ambitie voor duurzame energie in te vullen. De verwachte daadwerkelijke uitgaven voor deze tender op het moment dat deze projecten duurzame energie produceren (en voor de tenders die al geweest zijn en de tenders die nog gaan komen) zijn meegenomen in de cijfers die ik hierboven heb opgenomen.

  * Je hebt gelijk dat -om de doelstelling van 16% duurzame energie te halen- het deel van het SDE+ budget dat naar wind gaat zal moeten stijgen. Dat gaf ik onder punt 10. aan met verwijzing naar een studie van ECN.

  * De energieprijs die huishoudens betalen bestaat inderdaad voor een fors deel uit belasting. Dat heb ik nooit ontkent. En je hebt gelijk dat de opbrengst daarvan in Staatskas gaat. De Groene Rekenkamer suggereert ten onrechte dat die opbrengst naar windmolens gaat. Daar reageerde ik op.

  hartelijke groeten
  Jasper

 3. Pingback: Factcheck van ‘Stoppen met windmolens’ van Vermeend & van der Ploeg | jaspervis

 4. Pingback: Factcheck van Elsevier-artikel “Hoe de windillusie u misleidt” | jaspervis

 5. Pingback: Factcheck: worden wij misleid door de "windillusie"? » hetkanWel.nl

Reacties zijn gesloten.